Jak podano po posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. ASF, dotychczasową bioasekurację oceniono pozytywnie i postanowiono o potrzebie rozszerzenia jej na cały kraj.

Już w tym tygodniu projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych – zapowiada ministerstwo i dodaje: „Jeżeli uzyska on aprobatę, w marcu bieżącego roku przeprowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą nowego rozporządzenia. Będzie też wdrożony ścisły monitoring gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną prowadzony przez powiatowych lekarzy weterynarii.”

Jak zapewniono, projekt przewiduje odpowiedni czas na przystosowanie produkcji do spełnienia zasad bioasekuracji oraz pomoc dla tych gospodarstw, które albo zrezygnują z kontynuowania tej produkcji od razu, albo nie będą w stanie spełnić wymogów. W zależności od decyzji Komisji Europejskiej pomoc ta będzie prowadzona bądź przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bądź będzie udzielana w formie pomocy socjalnej – zapowiada ministerstwo.