Ponadto, gdy wójt, burmistrz, prezydent w czasie trwania urzędu będzie niezdolny do wykonywania zadań, jego obowiązki przejmie osoba wyznaczona przez premiera, a nie jak to było do tej pory, zastępca, bądź gdy powołano ich kilku, pierwszy zastępca.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce również w momencie, gdy do złożenia ślubowania nie doszło w ogóle i obowiązku pełni osoba mianowana przez premiera. Jednak ograniczenie trzech miesięcy pozostaje tutaj bez zmian. W tym momencie będzie także możliwe rozpisanie nowych wyborów i powołanie na te funkcje osoby z wyborów powszechnych, a nie z mianowania.