Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się dziś rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. Najwyższej Izby Kontroli.

Zagadnienie zreferował wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Jak mówił, założenia ubiegłorocznego budżetu wykonano prawie w stu procentach.

Dokładną informację MRiRW znajdą czytelnicy w załączniku.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w częściach 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne.

Grzegorz Brzostek, wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK, potwierdził dobre wyniki kontroli budżetu w częściach, w których dysponentem był minister rolnictwa. Dochody przekroczyły plany.Wydatki, w ciągu roku zwiększone do ponad 939 mln zł, zostały wykonane w 97,4 proc., stanowiło to 106,7 proc. wydatków wykonanych w 2015 r.

Budżet 2016 r. przygotował jeszcze poprzedni rząd, obecny korygował go w trakcie roku.

Posłowie nie zgłaszali uwag do przedstawionej informacji, KRiRW przyjęła opinię dla Komisji Finansów Publicznych.