Bustowski spędził 7 godzin na komendzie, zabrany z domu w kajdankach przez policję.

Więcej o zatrzymaniu:

Marcin Bustowski zaaresztowany

Jak mówi Bustowski w nagraniu przedstawionym na portalu społecznościowym, spędził 7 godzin na komendzie, cały czas pozostając w kajdankach. Nie otrzymał napojów, pożywienia i potrzebnych mu leków – dowiezionych dopiero po godzinie 19 przez kolegów, chociaż wcześniej zawieziono go do szpitala.

Jak twierdzi, nie protokołowano czynności i nie przedstawiono mu niezbędnych dokumentów. Nie wyrażano zgody na udział adwokata. Kilkakrotnie wzywano do niego karetkę. Podstawiano mu do podpisu dokumenty, bez dostępu do obrońcy. Wcześniej nie otrzymał wezwania, ale policja stwierdziła, że w sprawie była obawa mataczenia i trudność z ustaleniem osób, które były spisane podczas protestu zorganizowanego dzień wcześniej w obronie przedsiębiorcy.

Jak twierdzi w nagraniu, zatrzymanie nastąpiło z zawiadomienia zastępcy dyrektora sanepidu w Jeleniej Górze i było bezpodstawne i motywowane politycznie.

Bustowski łączy w tej wypowiedzi swoje zatrzymanie z wyrokiem sądowym w sprawie Animexu.

Więcej:

Sąd: Bustowski mógł krytykować tucz nakładczy

Zwolniono go natychmiast po tym, jak policja dowiozła go do prokuratury, co dowodzi braku podstaw do zatrzymania - twierdzi.