Ukazała się „Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2020 r.” (całość - w załączniku)

W 2020 r. wszczęto 206 postępowań przygotowawczych. W 119 przypadkach śledztwa prowadzono na materiałach własnych, zaś 87 na materiałach powierzonych przez prokuraturę. Biuro podjęło również 7 spraw uprzednio zawieszonych.

Zakończono natomiast 163 postępowania przygotowawcze. Wniesieniem aktu oskarżenia zakończyło się 65, umorzeniem 75, w tym 3 umorzeniem warunkowym. 23 postępowania zakończono w inny sposób (np. przekazano do innych organów, włączono do innych postępowań).

Natomiast wśród grupy spraw nazwanych „Pozostałe postępowania przygotowawcze” znajdują się w raporcie CBA dwie sprawy dotyczące MRiRW z czasów prowadzenia resortu przez ministra Ardanowskiego i wiceministra Romańczuka. CBA zrelacjonowała je jako „Przekroczenie uprawnień przez wiceministra”.

Podano (pokreślenia redakcji):

„Prowadzone w 2020 r. śledztwo dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez sekretarza stanu w MRiRW podczas realizowania w 2018 r. Programu Stabilizacji Cen na Rynku Jabłek. Potwierdzono wskazanie konkretnej spółki do realizacji interwencyjnego skupu jabłek oraz udzielenie jej przez KOWR gwarancji kredytowej w wysokości 100 % kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska SA (100 mln zł).

Sprawa dotyczyła także wyrządzenia szkody majątkowej spółdzielni mleczarskiej w wysokości ponad 101,6 mln zł i przedłożenia nierzetelnych informacji o stanie majątkowym tej spółdzielni w celu uzyskania kredytu w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł”.

Trzeba zauważyć, że to bardzo lakoniczne przedstawienie ustaleń CBA, a wiceminister nie mógł przekroczyć uprawnień, które miał i wykonywał w obu sprawach minister. To minister, a nie wiceminister ma bowiem prawo do wyrażania zgody na udzielanie przez KOWR poręczeń i gwarancji kredytowych. Kredyty te mogą być udzielone na nabycie nieruchomości rolnej, która wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego i z zabezpieczeniem hipoteką na tej ziemi (art. 23.2 i 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

Więcej:

Pomoc rolnikom czy lekkomyślne dysponowanie wspólnymi pieniędzmi?

NIK o nieprawidłowościach dotyczących poręczeń z ZWRSP

Nie podano żadnych innych informacji o stanie obu postępowań i o ustaleniach czy wyciągniętych wnioskach i sankcjach.

Przypomnijmy, że wcześniej informowano o oddaniu przez CBA  sprawy Bielmleku do prokuratury, a sam Romańczuk jeszcze w listopadzie domagał się działań CBA w związku z Bielmlekiem.

Więcej:

Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek… prosi CBA o działanie

W sprawie Eskimosa natomiast żadnego udziału – przynajmniej dotąd ujawnionego - nie miał wiceminister. Dziwi więc takie zakwalifikowanie i podejście CBA do obu spraw, przesłaliśmy do CBA pytania:

„Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2020 r.” wśród grupy spraw nazwanych „Pozostałe postępowania przygotowawcze” jako „Przekroczenie uprawnień przez wiceministra” relacjonuje dwie sprawy - Eskimosa i Bielmleku.

1. Skąd takie ich zakwalifikowanie?

2. Jaki jest obecny status tych spraw i czy są wciąż prowadzone przez CBA?

3. Na czym polegało "przekroczenie uprawnień przez wiceministra" w obu tych sprawach (proszę podać przekroczoną podstawę prawną).

Niestety z odpowiedzi CBA wynika, że pytania nie zostały zrozumiane - CBA odesłało po informację do Prokuratury Regionalnej. Pytamy jednak o raport CBA, a nie tylko o aktualny stan spraw.

Nadal więc czekamy na wyjaśnienia CBA.

Więcej o sprawie Eskimosa:

KOWR przejął jabłka Eskimosa. Czy przejmie mleko Bielmleku?

Co wspólnego mają Orlen i Eskimos?