Wystąpił on w środę na otwarciu Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej. Mówił m.in. o rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2 sierpnia, wyłączającym spod egzekucji komorniczej np. maszyny rolnicze i nieruchomości rolne. Rozporządzenie to jest krytykowane przez sektor bankowy, jako uniemożliwiające kredytowanie rolnictwa.

"Zbieramy dane, jaki jest wpływ tego rozporządzenia na funkcjonowanie banków spółdzielczych i komercyjnych" - powiedział Chrzanowski.

Dodał, że dysponując tymi danymi zamierza w przyszłym tygodniu podjąć rozmowy z MS w tej sprawie.

- Nie zostaniecie państwo sami z tym problemem  - mówił.

Nawiązując do głównych problemów banków spółdzielczych odniósł się do hasła Forum "odważnie i rozważnie".

Zdaniem szefa KNF rozwaga powinna towarzyszyć bankom spółdzielczym przy akcji kredytowej, m.in. z uwagi na relatywnie wysokie ryzyko kredytowania przy relatywnie niskim poziomie rezerw celowych.

Wspomniał też o wprowadzonym niedawno 3-procentowym buforze ryzyka systemowego dla sektora bankowego. "Nie chciałbym, aby wprowadzenie bufora ryzyka systemowego oznaczało efektywne podniesienie wymaganego współczynnika kapitałowego w bankach spółdzielczych o 3 punkty procentowe" - powiedział. Zapowiedział regulacje KNF w tej sprawie.

Nawiązując do "odwagi", powinna ona cechować banki spółdzielcze przy akcji dywidendowej, bo może to zahamować obserwowany od 2012 roku odpływ udziałowców.

Członek zarządu NBP Jacek Bartkiewicz zwracał z kolei uwagę, że banki spółdzielcze bardzo dobrze sobie radzą w sytuacji niskich stóp procentowych. "Wyniki się poprawiają, dynamika depozytów sektora banków spółdzielczych jest dwukrotnie szybsza niż komercyjnych" - mówił.

Banki te, mówił, jako sektor mogą być trzecim co do wielkości bankiem w Polsce, ale powinny podjąć dalsze działania integracyjne. Z tego punktu widzenia "troską NBP" jest 66 banków, które nie należą do systemu ochrony instytucjonalnej IPS - mówił Bartkiewicz.