Jak dowiadujemy się w Świętokrzyskim Parku Narodowym, strefa ekotonowa jest częścią otuliny przyległą bezpośrednio do parku i pod względem prawnym niczym się od niej nie różni:

„Jest strefą ochrony bezpośredniej, w której potencjalne inwestycje, np. budowa dróg,  zabudowa, itp. będą miały oczywisty, negatywny wpływ na przyrodę parku. Jeśli grunt jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie ma żadnych ograniczeń.  W strefie ekotonowej tak jak w granicach całej otuliny Parku nie występują żadne dodatkowe ograniczenia w wykorzystywaniu gruntów zgodnym z aktualnym ich przeznaczeniem. W związku z tym nie przewiduje się rekompensat dla właścicieli gruntów.”

Jak wyjaśniono, „strefę ekotonową wyznacza się tylko po to, by ułatwić pracę planistom - projektantom studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku braku mspz – wójtom/burmistrzom przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) i stanowi ona wskazanie  w których miejscach  nie powinno się planować inwestycji, co do których jest oczywistym (ze względu na bliskie sąsiedztwo cennych ekosystemów), że będą negatywnie oddziaływać na przyrodę Parku.

Wskazanie lokalizacji, szerokości  tzw. strefy ekotonowej jest jednym z elementów projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.