Jak wiadomo wszystkim kierowcom, 1 stycznia 2020 roku nastąpiły zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami policjanci sprawdzają stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane z drogomierza dane weryfikują w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Takie same czynności policjanci mogą wykonać również w przypadku kontrolowanych traktorów.

Jak donosi np. Komenda Powiatowa Policji w Kościanie (woj. wielkopolskie) od początku roku jej funkcjonariusze ujawnili pięć przypadków z rozbieżnymi wskazaniami drogomierzy. Naszych Czytelników zainteresuje z pewnością fakt, iż pierwsza „wpadka” jaką odnotowano dotyczyła przebiegu ciągnika rolniczego. W dniu 11 stycznia br. w trakcie kontroli drogowej policjanci ujawnili niezgodność przebiegu rzeczywistego ze wskazywanym o 807 motogodzin. Kierujący traktorem rolnik poinformował, że niezgodność wynika z powodu wymiany licznika w pojeździe, ale konsekwencje go prawdopodobnie nie miną.

Policjanci w przypadku stwierdzenia takich rozbieżności wyjaśniają, kto jest za nie odpowiedzialny i w jakich okolicznościach doszło do zmiany rzeczywistych wskazań liczników. „Za przestępstwo zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru zgodnie z zapisem art. 306a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu oraz ta, która to zleciła” – przestrzega wielkopolska policja.

Policjanci wyjaśniają również, jakie obowiązki spoczywają na właścicielu pojazdu w razie wymiany drogomierza: „Od 1 stycznia br. wymiana licznika powinna być odpowiednio udokumentowana. Drogomierz można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, by właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i wydaje zaświadczenie. Za niezgłoszenie wymiany licznika grozi kara do 3.000 zł.”

Każdy właściciel lub współwłaściciel może też droga internetową on-line sprawdzić stan licznika z ostatniego badania technicznego, korzystając z usługi „Mój pojazd” (link: Mój Pojazd). Ewentualny nabywca używanego pojazdu też ma taką możliwość, jeśli skorzysta z usługi „Historia Pojazdu” (link: Historia Pojazdu).

Jak informuje wielkopolska komenda wojewódzka, już w lutym 2020 roku usługa „Mój Pojazd” zostanie wzbogacona o informacje dotyczące wymiany licznika. Znajdzie się tam data i przyczyna wymiany drogomierza, a także jego stan po wymianie. W usłudze „Historia Pojazdu” także pojawią się informacje o wymianie drogomierza.