- Paliwa w chwili obecnej drożeją najszybciej i coraz bardziej opłaca się produkować energię ze źródeł odnawialnych. OZE jednak wymaga sporego kapitał na start, o który w trakcie inflacji i rosnących stóp procentowych jest trudniej. Dlatego budowa biogazowni wymaga wsparcia finansowego - zaznacza w petycji do wicepremiera Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Jak szacuje, w Polsce w 2019 roku ilość obornika wytworzonego w hodowli wyniosła 107 milionów ton.  - Ta ilość pozwala na wyprodukowanie 878,94 milionów metrów sześciennych biogazu. Po oczyszczeniu można z tej ilości otrzymać taką ilość biometanu, która stanowi około 25% rocznego zużycia gazu w Polsce. Po dodaniu możliwości wykorzystania odpadów roślinnych ten odsetek znacząco wzrasta. - wylicza prezes DIR.

Dolnośląski samorząd rolniczy zauważa, że rozwój biogazowni to rozwój ekologicznej i stabilnej energetyki oraz możliwość uzyskania taniej energii cieplnej i dobrego, w pełni ekologicznego, nawozu dla rolnictwa. To również ograniczenie emisji gazów szklarniowych takich jak metan, podtlenki azotu i inne. Produkcja biogazu to wzorcowy przykład gospodarki obiegu zamkniętego, który pozwala ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i zagospodarować duże ilości odpadów pochodzących z rolnictwa.

Biogazownie to także ograniczanie śladu węglowego w produkcji rolnej i w przemyśle rolno-spożywczym. - Ale aby możliwy był rozwój biogazowni, potrzebne są decyzje polityczne i odpowiednia polityka państwa wspierająca ich rozwój, również finansowa - uważa Ryszard Borys.

Dlatego Izba wniosła o rozszerzenie proponowanego w ramach Planu Strategicznego WPR wsparcia budowy biogazowni o obiekty małe (do 500 kW) i średnie (do 1MW).

Zaapelowała też do ministra rolnictwa o wsparcie dla rolników w ramach ekoschematu ,,rolnictwo węglowe'', którzy zagospodarują obornik w biogazowniach, a także o zmianę sposobu wyznaczania terenów pod inwestycje OZE, gdyż obecnie jest - jak zaznaczono - nadmiernie przewlekły.

Izba apeluje także o przeznaczenie niezakontraktowanych środków z KPO na budowę biogazowni, również rolniczych.