Jak już o tym informowaliśmy, w związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi i trudnościami z dostępem do wody w 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz ośrodkom doradztwa rolniczego nowe zadanie dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW).

Prace rozpoczęto od pilotażu , w wyniku którego w 2020 r. powstało 18 pilotażowych LPW i 18 raportów powiatowych zawierających analizę zasobów wodnych, potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych, w tym rolników na wodę oraz identyfikację problemów i potrzeb inwestycyjnych. W każdym z raportów znalazły się też propozycje rozwiązań i oczekiwania dotyczących funkcjonowania LPW w przyszłości. Materiały te wykorzystano przy opracowaniu dla MRiRW raportu końcowego z przeprowadzonego pilotażu, który miał wesprzeć działania związane z rozwijaniem LPW na terenie całego kraju.

Jednostki doradztwa rolniczego kontynuują prace nad tworzeniem LPW w kolejnych powiatach i tak - jak wynika z najnowszych danych - do lipca 2022 r. utworzono w sumie 191 takich partnerstw.

Planuje się utworzenie w sumie 314 Lokalnych Partnerstw ds. Wody tj. po jednym w każdym powiecie w kraju.

Co ciekawe, jak pokazują dane CDR w Brwinowie, są takie województwa w kraju, które mimo notowanego od lat problemu suszy zdaje się w ogóle nie dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z funkcjonowania LPW, co objawia się tym, że nie zawiązano tam - jak do tej pory - żadnego wodnego partnerstwa.

Taka sytuacja ma miejsce na przykład w woj. zachodniopomorskim. Na 18 powiatów - zero zawiązanych LPW.

Na 20 powiatów woj. lubelskiego powstała tylko jedna taka inicjatywa. Podobna sytuacja jest w woj. świętokrzyskim: na 13 powiatów tylko jeden zawiązał LPW.

W woj. małopolskim na 19 powiatów - zawiązano tylko 2 partnerstwa.

Aktywność godną pochwały wykazały natomiast powiaty woj. dolnośląskim, łódzkim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Tam we wszystkim powiatach zawarto porozumienie bądź deklarację o zawiązaniu LPW.

źródło: CDR Brwinów
źródło: CDR Brwinów