Natomiast polowanie na lisy będzie mogło odbywać się w terminie od 1 czerwca do 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew, lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Zmieniony został również okres polowań na gęsi gęgawy. Według nowych przepisów obecnie na terenie województwa zachodniopomorskim, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego będzie można polować na gęsi jedynie do 15 stycznia, a nie jak to było dotąd do 31 stycznia

Źródło: farmer.pl