Jak wynika z interpretacji KRUS, każdy rolnik oraz domownik zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę agencyjną bądź inną umowę o świadczenie usług od razu trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątków od tej zasady nie przewidują żadne przepisy. 

Po złożeniu stosownego wniosku osoba taka może być objęta w KRUS ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim – w ograniczonym zakresie. Po opłaceniu 1/3 składki na to ubezpieczenie, w razie wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, osoba taka byłaby uprawniona do skorzystania z jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.