Komisja Europejska czterema decyzjami - UE/81,82,83,84/2012 z 10 lutego 2012 roku (na mocy rozporządzenia 1829/2003) zezwoliła na wprowadzenia do obrotu na terenie UE produktów zawierających zmodyfikowane genetycznie 4 odmiany soi do importu i przerobu (poza uprawą): MON87701 f-y Monsanto, 356043 f-y Pionier, A5547-127 f-y Bayer Cropscience oraz 40-3-2 f-y Monsanto - informuje FAMMU/FAPA.

Wcześniej 17 stycznia br. nowo ustanowiony komitet odwoławczy nie uzyskał jednak kwalifikowanej większości głosów.

Produkty z tych odmian lub składniki mogą teraz być stosowane w żywności i paszach (czy innych produktach poza żywnością i paszą).

Wszelkie istotne informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 rozporządzenia WE/1829/2003. Posiadacz zezwolenia zapewnia realizację planu monitorowania skutków dla środowiska wprowadzenia tych odmian oraz składania corocznych sprawozdań do KE. Zezwolenie ważne jest 10 lat od daty notyfikacji.