Rolnicy dziwią się, że postępowanie wobec zagrożenia ASF jest różne na różnym terenie. Jeden lekarz powiatowy weterynarii chętnie wybija świnie w okolicy, w której znaleziono dzika z wirusem ASF, inny – 5 km dalej – już tak zapobiegliwy nie jest. Nadgorliwość czy lekceważenie?

Zapytaliśmy w MRiRW, dlaczego tak jest. „Różnie postępuje się w tej samej sytuacji po znalezieniu dzika z ASF w różnych powiatach - rolnicy informują, że po znalezieniu dzików z wirusem w miejscowościach Konstantynów, Droblin i w gm. Zalesie wybito świnie w promieniu 3-5 km, natomiast w miejscowości Huszlew - nie; ile kosztowały takie profilaktyczne  uboje i ile ich było w kraju?”

MRiRW wyjaśnia:

„Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:

-              ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

-              rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015  r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz.754).

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w ww. ustawie i ma możliwość wydania aktu prawa miejscowego. Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody.

Powiatowy lekarz weterynarii ma do dyspozycji szeroki katalog środków administracyjnych umożliwiających mu wykrywanie i likwidowanie takie samej choroby zakaźnej nie zawsze w ten sam sposób. Postępowanie i wybór zastosowanych środków jest uzależniony od oceny sytuacji, której dokonuje właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii.

W związku z powyższym w przedmiotowych przypadkach, przy stwierdzeniu wystąpienia ASF u dzików, jak również ASF u świń, dokonano zabicia świń w gospodarstwach położonych w obszarze zapowietrzonym i/lub zagrożonym, które zostały wyznaczone wokół ogniska ASF lub w gospodarstwach o niewystarczającym stopniu bioasekuracji, położonych na obszarze o promieniu ok 3 km od stwierdzonych przypadków ASF u dzików.

Opisane powyżej postępowanie dokonane zostało po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ryzyka przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii i zgodne było z pkt 3.2.4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. poz. 70 z późn. zm.), w którym wskazane jest, że powiatowy lekarz weterynarii w gospodarstwach położonych w wyznaczonym obszarze o promieniu 10 km wokół stwierdzonego przypadku ASF u dzika, może m.in. nakazać ubój lub zabicie świń, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli wymaga tego sytuacja epizootyczna.

W związku z wystąpieniem w bieżącym roku 20 ognisk ASF u świń, jak również przypadków ASF u dzików na terenie, na którym do tej pory choroby nie stwierdzano (woj. mazowieckie i lubelskie), podjęcie ww. działań, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby na terenie kraju, a także ochronę populacji świń w Polsce, było w pełni uzasadnione.

Informację na temat kosztów związanych z ww. działaniami, nie są zbierane przez Głównego Lekarza Weterynarii na bieżąco, a dopiero po zakończeniu wszystkich działań.”

Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że zebrane będą. Będziemy o nie pytać i do tematu wrócimy.