Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, rolnicy kupując kwalifikowany materiał siewny i sadzeniaki wnoszą opłatę na rzecz hodowcy i powinni mieć możliwość przez pewien czas używania materiału siewnego wytworzonego we własnym gospodarstwie na potrzeby własne bez dodatkowej opłaty na rzecz hodowcy.

Dlatego samorząd rolniczy zawnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o zainicjowanie zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. KRIR chce konkretnie zwolnienia z opłaty na rzecz hodowcy przez okres 5 lat od zakupu materiału siewnego lub przez 3 lata od zakupu materiału nasadzeniowego niezależnie od areału.

Czy to się uda?