Do redakcji farmer.pl zgłosił się rolnik z następującym pytaniem:

- Czy dysponujecie Państwo odpowiedzią na kwestię, czy w nowej perspektywie, czyli w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 będzie możliwość łączenia i uzyskiwania płatności do Rolnictwa ekologicznego i poszczególnych ekoschematów dla tego samego obszaru działek rolnych? Próbowałem odszukać tej informacji w KPS, ale muszę przyznać, że obszerność tego dokumentu mnie przerosła - napisał Pan Paweł.

Redakcję farmer.pl obszerność tego dokumentu też, trzeba przyznać, czasami przerasta... w związku z tym, poprosiliśmy o udzielenie wiążącej odpowiedzi na pytanie przesłane przez rolnika, Biuro Prasowe resortu rolnictwa.

- MRiRW uprzejmie informuje, że ekoschematy stanowią nowy rodzaj płatności bezpośredniej, ukierunkowanej na realizację celów środowiskowo-klimatycznych (m.in. ochronę i zwiększenie bioróżnorodności na użytkach rolnych, poprawę jakości gleb, ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu) i dobrostanu zwierząt - napisał w odpowiedzi Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak przyznał, projektując ekoschematy, jako płatność I filaru WPR, starano się zapewnić, aby były one dostępne dla wszystkich rolników, a przez to powszechnie stosowane w gospodarstwach tak, aby poprzez efekt skali (jak największa powierzchnia użytków rolnych objęta ekoschematami) osiągnąć najwyższą efektywność w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko i klimat. Z tego powodu starano się, co do zasady, dopuścić możliwość realizacji kilku ekoschematów w ramach jednego gospodarstwa, a także umożliwić łączenie ekoschematów na poziomie tej samej powierzchni (działki rolnej).

Więcej na temat Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 już wkrótce, podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" 27 października br. w Jachrance. Zarejestruj się już dziś!

 

Starano się, ale.... nic z tego nie będzie

Rzeczywiście starano się. Jeszcze w lutym br., gdy z podobnym pytaniem zwróciliśmy do Biura Prasowego resortu rolnictwa - otrzymaliśmy informację, że "resort rolnictwa rozważa szereg scenariuszy dotyczących możliwości łączenia poszczególnych interwencji".

Więcej: Jak będzie można łączyć ekoschematy?

Jednak dziś sytuacja jest już inna. Radca resortu rolnictwa dodał, w odpowiedzi udzielonej farmer.pl, że dokonano szczegółowej analizy możliwości łączenia poszczególnych interwencji obszarowych (w tym ekoschematów) w ramach gospodarstwa, a przede wszystkim w obrębie działki rolnej.

I - jak wynika z informacji Dariusza Mamińskiego - wykluczono taką możliwość. Dlaczego?

- Wykluczenie możliwości realizacji poszczególnych interwencji na danej powierzchni wynika z sytuacji nakładania się (powielania) praktyk, przypadków, gdy realizują one ten sam cel, a także przypadków, gdy wymogi interwencji wykluczają się (uniemożliwiając realizację dwóch zobowiązań w danym sezonie). Rozwiązania takie zostały wprowadzone w celu uniknięcia podwójnej kompensacji, co ma służyć ochronie interesów finansowych UE - stwierdził ekspert resortu rolnictwa.

Rolnictwo ekologiczne i ekoschematy

- W odniesieniu do konkretnego przypadku wskazanego w zapytaniu, jakim jest możliwość łączenia interwencji Rolnictwo ekologiczne i ekoschematów, wyjaśniam, że nie przewiduje się możliwości realizacji tych interwencji na jednej powierzchni - dodał Dariusz Mamiński.

Jak zaznaczył, dopuszczenie takiej możliwości prowadziło by do nadkompensacji finansowej, z uwagi na kompleksowość zobowiązania dotyczącego Rolnictwa ekologicznego.

- Obecnie trwają prace legislacyjne, które określą szczegóły w tym zakresie - dodał także.