KRIR podaje na swojej stronie internetowej, że w związku z suszą „niezbędne może okazać się ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, co umożliwi powołanie komisji szacujących straty na terytorium całej Polski, we wszystkich gospodarstwach i na wszystkich rodzajach upraw oraz da rolnikom szansę na skorzystanie z wielu instrumentów, które chociaż w niewielkim stopniu pozwolą zrekompensować ogromne straty spowodowane klęską suszy”.

Poprosiliśmy w KRIR o podanie konkretnych przepisów, które po ogłoszeniu klęski żywiołowej pozwolą skorzystać rolnikom z pomocy - i jakiej. Dlaczego bez ogłoszenia klęski nie można powoływać komisji szacujących na terytorium całej Polski? – pytamy, a KRIR w imieniu prezesa odpowiada:

„W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, w związku z tym nie byłoby konieczności powoływania komisji szacujących straty przez Wojewodę, a mógłby to zrobić na swoim terenie bezpośrednio wójt, co znacznie usprawniłoby pracę.

Ponadto, wg IUNG susza rolnicza występuje obecnie w konkretnych uprawach: zbóż jarych, ozimych, truskawek, krzewów owocowych, drzew owocowych oraz rzepaku i rzepiku. Nie są brane pod uwagę pod uwagę np. użytki zielone. Gdyby został ogłoszony stan klęski żywiołowej, Komisje mogłyby szacować wszystkie straty na danym terenie we wszystkich uprawach.

Dodatkowo, w przypadku uruchomienia przez Rząd pomocy dla poszkodowanych przez suszę rolników, wszyscy rolnicy z regonów ogłoszenia stanu klęski żywiołowej mogliby skorzystać solidarnie z takiej pomocy. W zeszłym roku np. mieliśmy do czynienia z pomocą dla poszkodowanych przez nawałnice w sierpniu. Do samorządu rolniczego zgłaszało się w tym czasie wielu rolników poszkodowanych w nawałnicach pod koniec lipca, którzy z takiej pomocy byli wykluczeni, a ponieśli także ogromne straty.”

Zapytaliśmy także w MRiRW, ile komisji szacujących szkody działa obecnie i jaka jest opinia MRiRW na temat potrzeby ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Na odpowiedź czekamy.

Więcej o stanie klęski żywiołowej: Kiedy jest stan klęski żywiołowej?

Więcej o szacowaniu: Ardanowski: Aby pomóc rolnikom, najpierw trzeba oszacować straty wynikające z suszy

O szacowanie szkód wywołanych suszą trzeba wystąpić pisemnie