• Czy posiadanie TUZ jest warunkiem kwalifikowalności do otrzymania płatności?
  • Ile zwierząt trzeba mieć, żeby dostać płatność do TUZ?
  • Czy Dobrostan zwierząt i związany z tym wypas może być realizowany na obszarach Natura 2000?
  • Jak będzie wyglądać wsparcie do łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 i czy do rozliczeń potrzebne będą tu zwierzęta?
  • Czy rolnicy mający TUZ na obszarach Natura 2000 dostaną dopłaty do zwierząt?

Do redakcji farmer.pl napisał rolnik: - Mam pytanie dotyczące KPS wersja 1.1 ''Praktyka Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt''. Cytat: ''Obsada zwierząt liczona będzie do całej powierzchni TUZ w gospodarstwie, jednakże płatność będzie przysługiwała jedynie do powierzchni TUZ położonych poza obszarami Natura 2000''. Natomiast w KPS wersja 4.0 napisano: "'Ponadto, z punktu widzenia realizacji celów klimatyczno-środowiskowych interwencja jest również komplementarna w skali kraju z interwencjami rolno-środowiskowo-klimatycznymi II filaru (Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000).'' Stąd moje pytanie: czy rolnicy mający TUZ na obszarach Natura 2000 dostaną dopłaty do zwierząt?

Z prośbą o wyjaśnienie w tej sprawie zwróciliśmy się do resortu rolnictwa.

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.