Poseł Norbert Kaczmarczyk uważa, że „być może zasadnym jest powołanie do życia organu Rzecznika Rolnika, który w sposób efektywny skupiłby się na rozwiązywaniu problemów rolników, którzy w ostatnich czasach muszą zmagać się z naprawdę wieloma przeciwnościami”.

Poseł wskazuje, że ostatnio organ Rzecznika Rolnika byłby szczególnie potrzebny: są problemy z suszą rolniczą i ASF. Całymi latami plantatorzy tytoniu, którzy nie dostali zapłaty za dostarczony do punktów skupu tytoń, zabiegali o rekompensaty. Były też bardziej lokalne problemy, ale nie znaczy, że mniej ważne - na przykład karanie pracujących rolników za zakłócanie ciszy nocnej. „Być może gdyby istniał taki organ jak Rzecznik Rolnika wiele tego typu problemów udałoby się rozwiązać szybciej i sprawniej, co byłoby bardzo korzystne dla polskiego rolnika, dla polskiej wsi” – zauważył poseł i skierował swoje przemyślenia do ministra rolnictwa, pytając, „Czy zostanie rozważona możliwość powołania organu Rzecznika Rolnika?”

Minister Jan Krzysztof Ardanowski nie uznał jednak, żeby rolnicy potrzebowali takiego reprezentanta:

„Rolnicy indywidualni, członkowie ich rodzin i osoby związane bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem, mogą zrzeszać się dobrowolnie w związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacjach rolników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 271 z późn. zm.). Organizacje te są niezależne od organów administracji  państwowej i zostały powołane w celu ochrony praw i interesów zawodowych rolników i ich rodzin, a zatem pełnią rolę rzeczników rolników. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że resort rolnictwa nie planuje podjęcia działań w celu powołania organu Rzecznika Rolnika” – odpowiedział minister.

Konstytucyjni rzecznicy w Polsce to Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Inne polskie urzędy rzeczników, działające w przeszłości lub obecnie, to np.: Rzecznik Praw Ofiar Przestępstw, Rzecznik Praw Absolwenta, rzecznik dyscypliny finansów publicznych, Rzecznik Interesu Publicznego, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.