W Sejmie jest już prezydencki projekt emerytur stażowych.

Więcej: Emerytura stażowa także dla rolników

Kto skorzysta na skróceniu wieku wymaganego do przejścia na emeryturę? Jak podaje prezydencka informacja, „Emerytura stażowa jest wyrazem docenienia przez państwo ubezpieczonych legitymujących się długim okresem zatrudnienia. Konsekwencją długiej aktywności zawodowej w wielu zawodach, w szczególności związanych z intensywnym wysiłkiem fizycznym, jest utrata sił uniemożliwiająca jej kontynowanie do osiągnięcia wieku emerytalnego. W takich przypadkach ubezpieczony, który legitymuje się stażem ubezpieczenia określonym w projektowanej ustawie, mógłby zakończyć wykonywanie pracy zawodowej i korzystać z zasłużonej, wypracowanej emerytury. Projekt zakłada jednakże, że przejście na emeryturę stażową byłoby prawem ubezpieczonego, a nie obowiązkiem.”

Czy rolnicy zyskają na wprowadzeniu możliwości szybszego przejścia na emeryturę przez osoby długo opłacające składki?

Z pewnością ocenę tej sytuacji zmieniłoby wprowadzenie możliwości pobierania emerytury i prowadzenia gospodarstwa, przy dalszym posiadaniu ziemi.

Przypomnijmy, że od roku w Sejmie jest projekt zgłoszony przez PSL-Kukiz’15, dotyczący wprowadzenia emerytur dla rolników po ukończeniu 55 i 60 lat, przy konieczności posiadania 30 letniego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Więcej:

Rolnik na emeryturze po 30 latach pracy?

Z tego samego klubu przed rokiem wyszedł też projekt, aby rolnik przechodzący na emeryturę nie musiał zaprzestać pracy w gospodarstwie i mógł je nadal posiadać, a urzeczywistnienie tego  pomysłu zapowiadane jest teraz w ramach Polskiego Ładu.

Więcej:

Emerytura bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej?