W połowie sierpnia UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko producentowi cukru Pfeifer & Langen Polska w związku z podejrzeniem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. „Zastrzeżenia prezesa UOKiK budzą postanowienia w umowach z rolnikami, zgodnie z którymi plantatorzy mogą kupować nasiona tylko od Pfeifer & Langen - wyjaśniono. Dodano, że w przypadku użycia innych nasion spółka zastrzegła sobie prawo odmowy zakupu buraków.

- Działania Pfeifer & Langen pozbawiają plantatorów swobodnego wyboru nasion odpowiednich, na przykład, do rodzaju gleby czy lokalnych warunków pogodowych” – doniosła PAP.

Więcej: UOKiK: zarzuty dla spółki Pfeifer & Langen Polska o wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Pfeifer & Langen Polska kilka dni temu wydał oświadczenie w tej sprawie.

Więcej: Pfeifer & Langen vs UOKiK – koncern wydał oświadczenie

Dziś podczas konferencji prasowej przedstawiono stanowisko spółki wobec zarzutów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaprezentowane w pismach przekazanych do UOKiK.

Zarówno Roman Kubiak, prezes zarządu Pfeifer &  Langen  Polska S.A, jak i reprezentanci związków plantatorów - Andrzej Kubiak, członek zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Krzysztof Jachimowski, prezes Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy  Pfeifer &  Langen - byli zgodni: umowy zawierane przez koncern z rolnikami mieszczą się w regułach ustalonych w Porozumieniu Branżowym.

W jego ostatniej wersji – podpisanej 19 kwietnia 2017 roku – zawarto zapis: „W celu zagwarantowania należytej jakości buraków cukrowych i bezpieczeństwa żywności Plantator do wytworzenia buraków cukrowych zobowiązany jest stosować do siewu wyłącznie nasiona (materiał siewny) dostarczone przez Producenta Cukru lub przez wskazaną przez takiego Producenta Cukru osobę trzecią”. Zastrzeżono przy tym, że „ilość nasion, które Plantator zobowiązany jest zakupić” zostanie określona przez Producenta przy uwzględnieniu techniki siewu Plantatora. Jednocześnie zagwarantowano, że Producent Cukru ma prawo odmówić odebrania buraków, które zostały wytworzone na bazie innych nasion, niż wskazane przez Producenta. Lista odmian buraka cukrowego miała być konsultowana odrębnie dla każdego Producenta Cukru ze związkami plantatorów albo w ramach uzgodnionego gremium.

Więcej o porozumieniu:

Producenci cukru i plantatorzy buraków podpisali porozumienie o współpracy

I to właśnie ogólnopolskie porozumienie, zawarte w obecności ministra rolnictwa, jest teraz realizowane. Z korzyścią dla wszystkich: rolnicy mają nasiona dodatkowo przez koncern kontrolowane – na co nie byłoby ich stać indywidualnie – i mogą osiągać zawartość cukru ponad dwukrotnie większą niż wcześniej. Skąd wobec tego szczególne zainteresowanie UOKiK-u właśnie Pfeifer & Langen?

- To nie jest system korzystny dla tych dostawców nasion, którzy niekoniecznie chcieliby zagwarantować jakość, a chcieliby podnieść cenę – mówi prezes Roman Kubiak. Jak dodaje, koncern działa tak jak inne – na podstawie tego samego ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego. – Jeśli tak się zdarzy, że z jakichś tam powodów UOKiK byłby w stanie ten system zburzyć, to to zburzenie będzie dotyczyło wszystkich obecnych plantatorów czy wszystkich producentów na rynku polskim. To byłoby zupełne odwrócenie dzisiejszej sytuacji i powrót do tego, co mieliśmy kilkadziesiąt lat temu, kiedy był – można powiedzieć – taki troszeczkę chaos w tej kwestii, co nas inspirowało do tego, aby w jakiś sposób to wspólnie uregulować. Byłoby to na pewną z dużą stratą dla rolników w Polsce. Przemysł oczywiście też by stracił.

A czy mogliby zyskać producenci nasion? I którzy?

Przypomnijmy, że UOKiK wszczął również „postępowanie wyjaśniające”, w którym sprawdzi, „czy pozostali producenci cukru w Polsce nie wykorzystują przewagi kontraktowej względem rolników w podobny sposób”.