Odpowiedzi na to pytanie nie ułatwiają niektóre dyrekcje parków. Pomińmy wątpliwości związane w ogóle z wydanym zakazem wstępu do lasów.

Więcej:

RPO: zakaz wchodzenia do lasu nie ma podstawy prawnej 

Jak jednak postąpić, kiedy dyrekcja parku pisze w zarządzeniu, że do parku nie wolno wejść m.in. w celach zarobkowych?

A zgodnie z zarządzeniem nr 20/2020 dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego obszar parku nie jest udostępniany właśnie m.in. w celach w zarobkowych.

Czy rolnicy, których grunty znajdują się na terenie parku, mogą wykonywać tam swoje prace? – zapytaliśmy w Świętokrzyskim Parku Narodowym. I – jak się okazuje – rolników owo sformułowanie nie dotyczy: „Na terenie Parku prywatne grunty rolnicze stanowią głównie użytki zielone, w zdecydowanej części są to nieużytki, na których zazwyczaj nie są prowadzone żadne prace rolnicze. Ponadto grunty te położone są poza głównym kompleksem leśnym i Park nie wprowadził żadnych ograniczeń w stosunku do dotychczasowych form użytkowania.”

Jak wyjaśniono, w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajdują się 394 działki prywatne. Powierzchnia gruntów prywatnych w granicach ŚPN wynosi 119,1090 ha, w tym 25,4803 ha to lasy. Powierzchnia gruntów prywatnych stanowi 1,56% powierzchni parku.

Park nie sprzedaje powierzonych mu gruntów: posiada grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu, nie sprzedaje prawa wieczystego użytkowania prywatnym właścicielom.

Wykupuje ich też niewiele - w ciągu ostatnich pięciu lat ŚPN wykupił 40 działek ewidencyjnych, zawierając 29 aktów notarialnych, w wyniku których wykupił od prywatnych właścicieli 11,4376 ha gruntów.

Jednocześnie nie zauważono potrzeby wprowadzania dla właścicieli ulg, np. ulg podatkowych w związku z ograniczeniami w sposobie gospodarowania na obszarze parku:

„Na gruntach na terenie Parku nie występują żadne dodatkowe ograniczenia w wykorzystywaniu gruntów, jeśli są wykorzystywane zgodnie z aktualnym ich przeznaczeniem.  Sprawa podatków od nieruchomości gruntowych leży w gestii gminy. Świętokrzyski Park Narodowy regularnie wykupuje grunty prywatnej własności położone w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Utrudnieniem w sprawnym wykupie gruntów jest w wielu przypadkach nieuregulowany stan prawny nieruchomości” – wyjaśniono.