Wysokość zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez KRUS (w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w KRUS, osoby, która pobierała emeryturę lub rentę, oraz w przypadku śmierci członka rodziny osoby, która jest ubezpieczona w KRUS albo pobiera emeryturę lub rentę z KRUS) osobie, która pokryła koszty pogrzebu - nie była zmieniana od 11 lat.

Jak zauważa poseł Michał Wypij (Porozumienie), przez ten czas zmieniło się natomiast wiele czynników. - Przede wszystkim zmianie uległy ceny usług pogrzebowych oraz dzierżawy miejsca na cmentarzach. Rząd PiS wielokrotnie powtarzał, że podnosi jakość życia Polaków. Niestety, w momencie końca ich życia resort o Polakach najwyraźniej zapomina - pisze w interpelacji poselskiej do resortu rolnictwa poseł Wypij.

I pyta: jaki jest powód braku podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego z KRUS od tylu lat? Czy planowane jest podwyższenie wysokości zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez KRUS? Kiedy to nastąpi i jaka będzie wysokość tego zasiłku? Czy planowana jest waloryzacja wysokości zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez KRUS w powiązaniu z inflacją?

Odpowiedzi udzielił Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa.

- Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w razie śmierci osób najbliższych i związaną z tym koniecznością dokonania pochówku. Celem zasiłku jest zrekompensowanie środków finansowych wydatkowanych na zorganizowanie pogrzebu. Ustawodawca zastosował formułę świadczenia przysługującego w oznaczonej, ryczałtowej kwocie. Na wysokość tego zasiłku nie mają wpływu elementy indywidualizujące. Istnienie zasiłku pogrzebowego nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy w kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego. Zasiłek pogrzebowy stanowi więc akcesoryjny element prawa do zabezpieczenia społecznego - poinformował Bartosik.

Przypomniał, że kwota zasiłku pogrzebowego wynosi od 1 marca 2011 roku 4 tys. zł, a wcześniej zasiłek przysługiwał w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

- Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek pogrzebowy z KRUS przysługuje w wysokości określonej w przepisach emerytalnych. Zatem zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez KRUS uzależniona jest od zmian w przepisach emerytalnych ustalanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Z tego powodu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie są obecnie prowadzone prace nad zmianą obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie - zaznaczył wiceminister rolnictwa.

Przypomnijmy: w grudniu 2020 r. grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładający zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł (w uzasadnionych przypadkach – nawet więcej, zgodnie z udokumentowanymi kosztami pogrzebu) i jego waloryzowanie przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Projekt ten negatywnie zaopiniował wówczas rząd.

Zasiłek pogrzebowy przed marcem 2011 roku wynosił prawie 6 tys. 400 zł i odpowiadał dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.