Jak podał minister Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską, uśredniony czynsz dzierżawny dla wszystkich gruntów dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wyniósł odpowiednio (dt pszenicy/ha):

31.12.2016 – 4,5

31.12.2017 – 4,8

30.09.2018 - 4,9.

Dużo niższy jest natomiast średni czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania gruntów dla spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - wyrażony w decytonach pszenicy na 1 ha, wyniósł odpowiednio w 2016 r. – 1,58, w 2017 r. – 1,58, w 2018 r. – 1,59. Mimo to 7 spółek ma z tego tytułu zaległe zobowiązania, dwie – przekraczające 500 tys. zł. Wysokość czynszu jest więc kilkakrotnie wyższa dla rolników, niż dla spółek Skarbu Państwa – mimo to mają one zaległości w opłatach.

Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określonym okręgu podatkowym, regulowana jest rozporządzeniem ministra rolnictwa (w załączniku). „Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny stanowi zarówno wartość czynszu wywoławczego do licytacji w przetargach, jak i wysokość czynszu, jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego będzie zobowiązany płacić Krajowemu Ośrodkowi (czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi kryterium oceny ofert)” – informuje KOWR.