Nowela zawiera zapis, że rolnicy zatrudniający na stałe osoby bezrobotne poprzez urząd pracy, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy na refundację doposażenia lub wyposażenia stworzonego stanowiska pracy.

Projekt zmian dotyczy szczególnie ogrodników zajmujących się uprawą warzyw i drzew owocowych. W ich wypadku zatrudnienie nowego pracownika, będzie refundowane kwotą w wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia czyli aktualnie blisko 20 tys. zł.

Ministerialne zmiany mają wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia na wsi i ograniczyć napływ tanich robotników rolnych zza wschodniej granicy.

Źródło: farmer.pl