PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Daniel Alain Korona, prezes Elewarru, się lustruje (3)

Daniel Alain Korona, prezes Elewarru, się lustruje (3)
fot. Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

KOWR nie pomoże w tym prezesowi spółki, której jako państwowa osoba prawna jest jedynym udziałowcem.Już dwukrotnie opisaliśmy kłopoty Daniela Alaina Korony, prezesa Elewarru, który od lat bezskutecznie i nieumiejętnie zabiega o lustrację.

Więcej: Daniel Alain Korona, prezes Elewarru, się lustruje (2)

Niestety, już się wydawało, że zgodnie z pouczeniem IPN Daniel Alain Korona złoży za pośrednictwem KOWR oświadczenie lustracyjne – kiedy to KOWR oznajmił, że nie zamierza do tego dopuścić.

Zapytany: czy osoby pełniące w spółce Elewarr funkcje członka zarządu oraz rady nadzorczej, o ile urodziły się przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, są obowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego? Czy takie oświadczenia ARR i KOWR odbierały i odbierają obecnie od tych osób? Czy oświadczenia te zostały zweryfikowane przez IPN? Czy oświadczenie takie w szczególności złożył Daniel Alain Korona, w 2007 r. i obecnie, obejmując stanowisko prezesa zarządu? – KOWR odpowiada: „Elewarr sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 78, została utworzona przez Agencję Rynku Rolnego w dniu 15.05.1992 r. Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z  dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, KOWR z dniem 01.09.2017 przejął udziały i akcje w spółkach prawa handlowego posiadane przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z powyższym to KOWR jako państwowa osoba prawna jest jedynym udziałowcem Elewarr Sp. z o.o., co ma odpowiednie odzwierciedlenie w Krajowym Rejestrze Sądowym tej spółki gdzie jako udziałowiec / właściciel został wpisany KOWR jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot.

Spółki, w tym Elewarr sp. z o.o.,  w których KOWR jako państwowa osoba prawna wykonuje prawa z udziałów i akcji nie są spółkami, o których mowa w art. 4 pkt 39 ustawy z  dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) a  co za tym idzie osoby pełniące w nich funkcje członków zarządu lub  członków rady nadzorczej nie są zobowiązane do składania oświadczeń lustracyjnych, o których mowa w art. 7 ww. ustawy lustracyjnej.”

Takie stanowisko KOWR na pewno zmartwi Daniela Alaina Koronę i trudno nawet sobie wyobrazić, jakie kroki podejmie tym razem, aby doprowadzić wreszcie do wydania przez IPN dokumentu potwierdzającego, że nie był współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Tymczasem na znanym nam już blogu pojawił się tekst, tym razem podpisany przez dr Daniela Alaina Koronę, w którym autor przytacza - po raz któryś i z niesłabnącą nadzieją na akceptację -  opinię anonimowego „archiwisty”, który coś tam powiedział czy napisał (kilka słów wyjętych z kontekstu nie pozwala ocenić, co i dlaczego – wszak archiwista to nie prokurator IPN, który może ocenić zawartość akt). Nie wnikając w owe nieistotne dywagacje, a mając nadzieję, że Daniel Alain Korona znajdzie wreszcie drogę do IPN, aby przedstawić i obronić swoją koncepcję fałszowania przez SB składanych doniesień, poczytajmy więc tymczasem akta udostępniane przez IPN.

Ciąg dalszy „Notatki służbowej” z 29 lutego 1988 r., dotyczący działań podejmowanych przez Daniela Alaina Koronę:

<Na dowód, że jego propozycje są w stosunku do nas uczciwe przekazuje następujące informacje: (…)

Regularnie kontaktuje się z komitetem koordynacyjnym Solidarności w Paryżu gdzie przesyła nielegalną prasę taką jak Tygodnik Mazowsze, PWA "Wydarzenie" „CDN” oraz znaczki. Za powyższe otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 F miesięcznie ok 20 $ USA. Przesyłanie odbywa się pocztą z tym, że koperty stemplowane są pieczątką SGPiS a właściwie „SGPiS – Klub Francuski”, z tym że napis KF jest zasłaniany. Wszelkie materiały w języku francuskim powiela w punkcie usługowym ksero - przy ul. Jałtańskiej – nikt tego nie czyta lub przekazywał do powielenia Arturowi DĄBROWSKIEMU z Federacji Młodzieży Walczącej z BUW – UW, którego poznał przez Cezarego. Tam też nawiązał kontakt z TOMKIEM ps HARCERZ student UW (…). Tomek obraca się w środowisku nowej Federacji Młodzieży Walczącej. Z informacji jaką uzyskał Korona wynika, że on jest posiadaczem maszyny do pisania która zginęła z SGPiS. Aktualnie Korona zamierza załatwić powielanie materiałów za pośrednictwem RYŚKA – SGGW – zam. DS. Hilton on też zaangażowany jest w druk wydawnictwa „MYŚL”. Zdaniem Korony pismo „Bakcyl” nie będzie już wydawane gdyż jedyny zainteresowany tą sprawą to TOMASZ CIODYSZ – SGPiS. Aktualnie przycichł, gdyż toczy się w stosunku do niego postępowanie karne za chuligaństwo.>

20 dolarów to w owym czasie równowartość niezłej pensyjki, pewnie porównywalnej z prezesowską w Elewarrze (ale tego na pewno nie wiadomo, a decyzji odmawiającej dostęp do tej informacji publicznej Daniel Alain Korona jako prezez Elewarru wciąż nam nie wydał). 1 dolar kosztował wówczas ponad 600 zł i drożał gwałtownie: w końcu 1988 osiągnął 3400 zł, a jesienią (październik) 1989 dobił do rekordowej wysokości 14000 zł.

Zatem na znaczki wystarczało…

Nie ma problemu? Być może, dla niektórych. Np. dla pozostałości służb bezpieczeństwa (a w jawnym zasobie IPN są udostępniane tylko akta negatywnie zweryfikowanych współpracowników służby bezpieczeństwa) pewnie ważny jest przecież Elewarr, a nie jego prezes. Wróćmy więc i my do ustalenia statusu tej firmy. Jak już pisałam, nie umieszczono Elewarru w ”Wykazie nadzorowanych spółek”, publikowanym na stronie MRiRW.

MRiRW wyjaśniło tyle: „Elewarr sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Przedsiębiorców za numerem 102377, w której 100% udziałów posiada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zatem to KOWR, a nie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje prawa z udziałów w tej spółce.

Ponadto, w <Wykazie nadzorowanych spółek> zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymienione są spółki, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. poz. 10).”

Ministerstwo nie okazało przy tym zainteresowania pomijaniem Elewarru przez KOWR jako spółki objętej jej nadzorem (nie wiadomo, dlaczego - wszak KOWR znajduje się pod nadzorem MRiRW) i w wykazie pokazującym „Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółek posiadany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa” - polecając oczekiwanie na udzielenie odpowiedzi przez KOWR.

Ten myślał długo (ponad dwa tygodnie!), zanim dziś udzielił cytowanej na wstępie odpowiedzi, gubiąc pytanie dotyczące pomijania Elewarru w publikowanych wykazach – na szczęście szybciej odnalazł spółkę i przyznał się do niej, co nastąpiło wprawdzie nie w publikowanym na stronie internetowej wykazie spółek nadzorowanych czy w wykazie uwidaczniającym „Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółek posiadany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, ale w dopisku zamieszczonym pod nimi: „Od 1 września 2017 roku, KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad Spółką ELEWARR Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.”

Mamy więc ciąg dalszy trwającego od lat spektaklu, który można streścić w pytaniu: czy jest spółką państwową spółka będąca w całości własnością skarbu państwa? Kolejne etapy dociekania nad rozwiązaniem tego problemu piszą sądy i NIK.

Szkoda, że MRiRW nie doprowadziło do rozstrzygnięcia tego dylematu.

Cieszymy się tymczasem z odnalezienia spółki przez KOWR. Może to być istotne przy planowanych teraz zmianach związanych z tworzeniem narodowego holdingu. Dobrze przy tym pamiętać, że obecnie Elewarr jest w całości własnością KOWR, który to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest „krajowy” – jak sama nazwa wskazuje. Oby podczas planowanych przekształceń nadzorowanego majątku z „krajowego” na „narodowy” KOWR, a także Elewarr, nie zatraciły państwowego statusu, jak również roli wspierania rolnictwa. Wszak „państwo” to nic innego, jak tylko najdoskonalszy sposób funkcjonowania narodów – i dobrze chroniący przed anarchią…Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)

 • Molin 2019-07-10 23:38:08
  20$ ile litrow paliwa ON do c-330 mozna bylo kupic w 1988r? 1400 litrow ? Ile kosztowal 1 ha ziemi?
 • Ale jaja 2019-07-10 18:09:14
  Ale jaja ..... żniwa w toku ... oj sami rolnicy się wypowiadają na tej stronie. Każdy nowy komentarz to glupizny ciąg dalszy...
 • Jan 2019-07-10 17:52:48
  Do Rober. Jezeli pani z zarzadu poszla sobie ns urlop na poczatku żniw to znaczy że niewiele ma w tym wzgledzie do powiedzenia. Ludzie którzy coś znaczą w danej firmie w okresie newralgicznym nie ida na urlop. Przyklad z zycia w branży sprzedajacej napoje chlodzace wvwakacje nie ma urlopów- bo to sa ich żniwa- na urlopy chodza we wrzesniu
 • Jan 2019-07-10 16:50:47
  Szanowny panie prezesiku miej chociaż odrobinę honoru i podaj sie do dymisji zaoszczędzisz dyskomfortu tych którzy cię powołali. No chyba ze lukratywny stołek jest tak ponętny że zasłania obiektywną prawdę jako mozna przeczytac w serii kilku artykulow. - Przetnij ten wenzeł gordyjski. I na koniec idż do spowiedzi.
  • Rozbawiony 2019-07-10 17:02:39
   Nic nie ugrasz koleś? Oj szalała szalala.... Dodzio oj bodzio.... leki się skończyły czy jak? Doradca się znalazł.... buchacha
  • lustrator 2019-07-10 18:44:38
   Fragment decyzji ostatecznej Prezesa IPN z czerwca 2016 r., cyt. „postawa i odwaga – tak jak w przypadku Pana Daniela Korony – budzi podziw i zasługuje na najwyższy szacunek”.
   • Nowakowski 2019-07-11 10:52:05
    Obsmiali gostka. Ale zeby tak IPN zaironizowal sobie. Najwyzszy podziw i szacunek.
  • Re-Nowakowski 2019-07-11 16:25:58
   W decyzjach administracyjnych się nie ironizuje (o czym komentujący Nowakowski prawdopodobnie wie, tylko udaje że jest inaczej). Podobne sformułowanie znalazło się w decyzji dotyczącej Mirosława Chojeckiego, legendy KOR i NOWej czy Krystyny Sobierajskiej znanej działaczki Solidarności. Po prostu IPN stwierdza zasługi, ale z powodu idiotycznych zapisów ustawowych może wydać jedynie odmowne decyzje.
 • Furtka prawna 2019-07-10 12:35:08
  Czyli mała spółka, w której skarb państwa przekracza udział 50% podlega lustracji, a w państwowej wielkiej spółce, strategicznej dla rolnictwa zarząd i rada nadzorcza nie muszą się lustrować.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.3.192
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.