Na piątkowej konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn podkreślił, że w 2012 r. podczas akcji udzielono 2761 informacji prawnych i porad psychologicznych.

W tym roku dyżury będą pełnione od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, a w sobotę w godz. 10-13. Informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, ale też m.in. prokuratorzy, policjanci, kuratorzy sądowi i komornicy.

W kraju działa utworzona przez MS sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W takich ośrodkach przez cały rok, nie tylko podczas Tygodnia, można uzyskać bezpłatną informację prawną lub pomoc psychologiczną.

Pełną listę miejsc dyżurów organizowanych przez ośrodki pomocy w ramach tygodnia można znaleźć w internecie, na stronie resortu sprawiedliwości.

Także prokurator generalny Andrzej Seremet zwrócił się do wszystkich prokuratorów apelacyjnych o zorganizowanie w prokuraturach dyżurów, w czasie których udzielane będą bezpłatnie informacje osobom pokrzywdzonym. - Informacje o dyżurach zostały umieszczone w widocznych miejscach w siedzibach prokuratur w całej Polsce; stosowne komunikaty zamieszczono także na stronach internetowych prokuratur apelacyjnych i okręgowych - poinformowała Prokuratura Generalna. Dyżury będą organizowane zarówno w siedzibach prokuratur okręgowych, jak i rejonowych.

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Prokuraturą Generalną, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Radą Radców Prawnych, Komendą Główną Policji, Komendą Główna Straży Granicznej, Krajową Radą Kuratorów i Krajową Radą Komorniczą.

12 lutego 2003 r. Sejm przyjął ustawę, w której ustanowił 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Dzień ten ma służyć m.in. przypominaniu o sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw jest organizowany w Polsce od 11 lat.

W tym roku zmieniono nazwę akcji z Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. - Zmiana wynika z potrzeby unikania wiktymizowania osób zgłaszających się po wsparcie do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, którzy zwracali uwagę na niekorzystne dla nich skojarzenia ze słowem "ofiara" - uzasadnili organizatorzy akcji.