Stowarzyszenie przygotowało program "Polska Wódka", mający pomóc w propagowaniu rodzimych produktów w kraju i za granicą.

13 stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o wyrobie napojów spirytusowych. Definiuje ona polską wódkę jako tę produkowaną wyłącznie na terytorium Polski i wytwarzaną z ziemniaków albo tradycyjnych zbóż tj. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta.

Nowe prawo jest odpowiedzią na definicję wódki określoną przez Parlament Europejski, zgodnie z którą napój ten może być produkowany z każdego surowca pochodzenia rolniczego.

Jak powiedział Andrzej Szumowski, nowelizacja ustawy umożliwi budowę wizerunku oraz ochronę ekonomicznych i prawnych interesów polskiej wódki w kraju i za granicą. Skorzystają na tym również producenci płodów rolnych.

- Polscy rolnicy będą mieli pewność, że to ich żyto, pszenica, owies czy ziemniaki są wykorzystywane do produkcji, jeżeli finalny produkt ma być nazywany polską wódką - powiedział.

- Tworzone według unijnych norm wódki np. z marchwi czy z cebuli nie mają nic wspólnego z polskim, a szerzej słowiańskim pierwowzorem. Producenci polskiej wódki w tym dostrzegają szanse dla swoich produktów na rynkach światowych - dodał.

Jak podkreślił, przemysł spirytusowy jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego sektora żywnościowego. Ponad 90 proc. tego przemysłu stanowi produkcja i dystrybucja wódek. Według danych PVA, w 2011 r. budżet państwa został zasilony kwotą 6,44 mld pochodzącą z podatku akcyzowego. Wpływy do budżetu w 2011 r. z tytułu podatku VAT wyniosły 2,9 mld zł.

Stowarzyszenie Polska Wódka opracowało program "Polska Wódka", który ma pomóc w promowaniu produktów spełniających normy nowego prawa. Uczestniczący w programie producenci będą mieli prawo do umieszczania na butelkach oznaczenia geograficznego "Polska Wódka/Polish Vodka".

Jak stwierdził Szumowski, nowe oznaczenie umożliwi intensywną promocję polskich produktów w kraju i za granicą.

- Promocja ta odbywać się będzie z pomocą agend rządowych, dyplomacji, organizacji pozarządowych - tych wszystkich ciał, które tworzą i umacniają wizerunek Polski na arenie międzynarodowej - powiedział.

- Wódka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich towarów eksportowych na świecie. W 2011 r. wartość eksportu polskiej wódki wyniosła 131,8 mln euro. Polska wódka, dzięki tradycyjnej recepturze, może wkrótce stać się na świecie tak rozpoznawalną marką, jak szkocka whisky czy francuski koniak - ocenił.

PVA, przed przyznaniem prawa do używania oznaczeń, ma możliwość weryfikacji składników i procesu produkcji. Raz przyznane oznaczenie może być cofnięte, jeśli producent nie spełnia warunków znowelizowanej ustawy.

Wolę przystąpienia do programu wyraziły pierwsze marki wódek, na ich butelkach pojawią się znaki "Polska Wódka/Polish Vodka".

Stowarzyszenie Polska Wódka to organizacja zrzeszająca osoby, firmy i instytucje pragnące chronić tradycję oraz wartości związane z polskim przemysłem spirytusowym.