DG SANTE (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) z Komisji Europejskiej przeprowadza audyty zarówno w krajach członkowskich, jak i krajach trzecich, a ich wyniki są publikowane – mówiono podczas obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego 21-22 września 2020 roku.

Celem audytów DG SANTE jest zapewnienie zgodności kontrolowanych podmiotów z przepisami unijnymi UE w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin oraz w zakresie wyrobów medycznych. Dyrekcja ocenia również wnioski państw trzecich o zatwierdzenie wywozu zwierząt lub żywności do UE.

Posłowie zgłosili problemy dotyczące zaniedbań w audytach niektórych produktów importowanych oraz braku wzajemności kontroli np. dla produktów sprowadzanych z Argentyny czy RPA.