Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rok 2017,  w marcu 2017 r. planowany jest nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” i na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Więcej: Zmieniony harmonogram PROW na 2017 rok

Jak informuje ministerstwo, marcowy nabór będzie się odbywał w oparciu o przepisy rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi:

- z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1813 z późn. zm.) oraz

- z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196).

Wątpliwości naszych czytelników budziło to, czy w marcowym naborze będą mogli wziąć udział rolnicy z obszarów dotkniętych ASF, dla których planowane są specjalne nabory, które mają być przeprowadzone w czerwcu.

Ministerstwo wyjaśnia, że rolnicy ci wezmą udział w pierwszym naborze na zasadach ogólnych: „W związku z powyższym, producenci trzody chlewnej będą mogli ubiegać się o wsparcie na restrukturyzację gospodarstwa („Restrukturyzacja małych gospodarstw”) oraz na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej („Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) na zasadach ogólnych, tzn. w oparciu o przepisy ww. rozporządzeń.”

Ministerstwo zapewnia, że „obecnie w resorcie rolnictwa trwają intensywne prace nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie ww. instrumentów wsparcia, mające na celu przygotowanie przepisów dla nowo wydzielonego schematu (obszaru A) umożliwiającego przyznawanie pomocy na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Przewiduje się, że projekty rozporządzeń w sprawie ww. instrumentów wsparcia zostaną przekazane do konsultacji publicznych w lutym br.”

Więcej o:

„Restrukturyzacji małych gospodarstw”

- „Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"

Tam też znajdą Czytelnicy stosowne rozporządzenia.

Nabór musi być ogłoszony 30 dni przed rozpoczęciem składania wniosków.