Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników pozwala przyznać młodym rolnikom płatność dodatkową.

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2021 r. w Polsce wynosi 308,59 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Więcej o tegorocznych stawkach dopłat:

Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2021 rok

Dlaczego nie drugie tyle?

Stawka tej płatności – jak podano w uzasadnieniu rozporządzenia w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2021 r. – jest ustalana „jako wartość odpowiadająca wartości między 25% a 50% średniej krajowej płatności na hektar”. Natomiast średnia krajowa płatność na hektar obliczana jest jako iloraz krajowego pułapu na rok kalendarzowy 2019 oraz liczby kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych w 2015 r., co oznacza, że maksymalna stawka tej płatności może wynieść ok. 122,03 euro/ha (50% x 3 450 512 tys. euro/14 138 352,23 ha).

Dlaczego wobec tego młodzi nie otrzymają w 2021 roku 122 euro, czyli ok. 563 zł na ha, tylko ok. pół tej kwoty?

Stawka wyliczona na 2021 rok - 308,59 zł - to ok. 67 euro.

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powierzchnia obszaru zatwierdzonego do płatności dla młodego rolnika za 2021 r. wynosi 1 005 997,14 ha.

Uwzględniając tę powierzchnię oraz maksymalną pulę środków, która może zostać przeznaczona na realizację płatności dla młodego rolnika, stawka tej płatności za 2021 r. wyniesie 308,59 zł – wyliczono.

Jaka jest więc pula środków, wiążąca wysokość stawki? Decydują tu dwa pułapy ustalane w UE: roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności dla młodych rolników i maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników.

Na realizację płatności dla młodego rolnika za 2021 r. przeznaczone zostanie w Polsce 67 201 000 euro (310 448 460 zł).  Aby sfinansować płatność dla młodych rolników, państwa członkowskie wykorzystują bowiem wielkość procentową, która nie może być wyższa niż 2% rocznego pułapu krajowego. Na 2021 rok maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników dla Polski to właśnie 67 201 tys. euro.

Roczny pułap krajowy odnoszący się do płatności dla młodych rolników dla Polski w 2021 roku to natomiast 33 600 tys. euro.

Z uwagi na fakt, iż kwota potrzebna na finansowanie tej płatności jest wyższa od kwoty przewidywanej, tj. 33 600 tys. euro (określonej w pkt VI załącznika do rozporządzenia 2021/1135), różnica wynosząca 33 601 tys. euro, zostanie pokryta ze środków przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową – podano w uzasadnieniu rozporządzenia w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2021 r.

Ile dla młodych w innych krajach?

W Polsce mamy więc  w 2021 roku pułap krajowy płatności dla młodych ustalony przez UE na 33 601 tys. euro.

Rozporządzenie 2021/1135, ustalające na rok 2021 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego, podaje m.in. następujące pułapy budżetowe dla płatności dla młodych rolników w innych krajach (w tys. euro):

Hiszpania 96 012

Włochy 72 571

Francja 67 364

Niemcy 46 208

Grecja 35 942.

Natomiast maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników - dla Polski ustalone w 2021 roku jako 67 201 tys. euro – to dla:

Francji - 134 729 tys. euro

Hiszpanii - 96 012

Niemiec - 92 415

Włoch - 72 571

Grecji - 35 942.

Ustalony pułap krajowy dla Polski na płatność dla młodych jest więc zwiększany potem ze środków na jpo do wyznaczonego pułapu maksymalnej kwoty płatności dla młodych rolników.

Wszystko to wiąże wysokość stawki, którą można wypłacić młodym rolnikom i nie pozwala wykorzystać wyliczonego na danych historycznych limitu 122 euro na ha.