Według organizacji Eurogroup for Animals, która działa na rzecz poprawy traktowania i hodowli zwierząt w krajach Unii Europejskiej, pojazdy dwupoziomowe stwarzają zagrożenie dla dobrostanu zwierząt podczas transportu. Organizacja  wzywa wszystkie kraje członkowskie do szybkiego wprowadzenia takich samych przepisów prawnych, jak te w Holandii, które wejdą w życie 1 kwietnia 2011.