- Jeżeli chodzi o system rolniczego ubezpieczenia społecznego, to z tego uprawnienia skorzysta 901 tysięcy emerytów pobierających świadczenia finansowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 197 tysięcy osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy – zapowiadał w Senacie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki. - Skorzystają też 43 tysiące osób pobierających renty rodzinne w ramach systemu ubezpieczenia rolniczego. (…) Jeżeli chodzi o osoby uprawnione do świadczeń rolniczych, to koszty wypłaty jednorazowych świadczeń, które będą adresowane do emerytów rolniczych, to 991 milionów zł, tych adresowanych do rencistów uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy rolniczej – 217 milionów zł, a adresowanych do uprawnionych do rent rodzinnych – 47 milionów zł.

Jak dodał wiceminister, przyjęto przepis, „który daje możliwość zarówno prezesowi KRUS, jak i prezesowi ZUS złożenia wniosków do ministra finansów o dokonanie przeniesienia wydatków budżetowych zaplanowanych w części będącej w gestii danego dysponenta, czyli w przypadku tych 2 podmiotów w części planu finansowego FUS, a w przypadku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części planu finansowego KRUS. Podkreślam: to upoważnienie do przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetu państwa” – czyli nie będzie potrzebne zwiększenie dotacji dla KRUS.

KRUS z urzędu ustali prawo do tego świadczenia, zostanie wydana stosowna decyzja, ta decyzja zostanie doręczona osobie uprawnionej i przy okazji wypłaty świadczenia przysługującego za maj będzie wypłacone dodatkowe świadczenie jednorazowe. Jeśli świadczenie jest raz na kwartał, należność zostanie wypłacona w czerwcu.

Senator Jerzy Chróścikowski tak odniósł się do krytykujących to świadczenie:

- Rolnicy mają emerytury chyba najniższe, można tak powiedzieć, to są po prostu dziadowskie emerytury. A więc rolnicy są bardzo zadowoleni, że z tytułu tej ustawy coś dostaną. Tak że mogę powiedzieć w imieniu polskich rolników „dziękujemy”, bo to jest potrzebne.

Więcej o świadczeniu: W maju będzie dodatkowa emerytura

Senat 12 kwietnia bez poprawek przyjął ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Teraz czeka ona na podpis prezydenta.