PRZEGLĄD PRASY: Sentencja zamieszczona w „Gazecie Prawnej” „Współwłaściciel ubiegający się o dofinansowanie na rozwój gospodarstwa niskotowarowego może otrzymać płatność tylko w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej jego udziałowi, niezależnie, czy współwłaściciel prowadzi całe gospodarstwo czy też nie. Ponadto musi wykazać, że prowadzi gospodarstwo co najmniej w takiej części, w której jest ułamkowym współwłaścicielem”
Sentencja ta dotyczy wniosku o przyznanie pomocy finansowej na rozwój gospodarstwa niskotowarowego.

Źródło: Gazeta Prawna