Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało kolejną zmianę w systemie ubezpieczeń, co ma upowszechnić ubezpieczenia od suszy.

Więcej: W projekcie noweli ubezpieczenia od suszy na korzystniejszych warunkach

Czy tym razem uda się poprawić funkcjonujący w Polsce system ubezpieczeń? A może trzeba myśleć o zmianie systemu chroniącego rolników od utraty dochodu?

W rozporządzeniu WE 2393/2017 podano: "Z myślą o zwiększeniu wykorzystania ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin, a także funduszy wspólnego inwestowania oraz narzędzia stabilizacji dochodów, maksymalną wartość procentową początkowego wsparcia publicznego należy podnieść z 65% do 70%."

Czy oznacza to zwiększenie dopłat do składek ubezpieczeniowych płaconych przez rolników? – zapytaliśmy w MRiRW. Jak wyjaśniło ministerstwo, możliwość zwiększenia dopłat z 65 do 70 proc. nie dotyczy jednak dopłat do składki ubezpieczenia, ale działania, które może być przez państwo realizowane w ramach PROW. Polska takiego działania nie realizuje. Ze względu na ograniczony budżet w realizowanym obecnie PROW 2014-2020  nie przewidziano takich działań – poinformowano.

A czy myśli się jeszcze o takim działaniu z PROW, może na kolejny okres budżetowy? Albo o funduszu stabilizacji dochodów – jakkolwiek miałby się nazywać? – dopytywałam dalej, ale od miesiąca odpowiedzi nie ma.

Niestety niewiele też wyjaśniło ministerstwo, pytane o prace nad systemem pomocy dla zadłużonych rolników.

Więcej: Zasady pomocy dla zadłużonych rolników z limitami

Minister Jurgiel zapowiadał uchwalenie tej ustawy w czerwcu. Czy minister Ardanowski ma zamiar prowadzić prace nad tym projektem? Czy pomoc taka może wejść w życie w tym roku? Czy to prawda, że prace nad tym projektem nie będą prowadzone? Jeśli tak - jaką nową propozycję ma ministerstwo? Czy w ogóle widzi potrzebę pomocy zadłużonym gospodarstwom?

„5 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, który został przekazany przez Prezesa Rady Ministrów Marszałkowi Sejmu RP przy piśmie z dnia 2 lipca br.

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił do notyfikacji w Komisji Europejskiej trzy programy pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne określone w ww. ustawie, które zostały zarejestrowane  pod numerem SA.51315(2018/N) – Pomoc na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne” – tylko tyle podało ministerstwo. A dwumiesięczny okres przeznaczony na dokonanie oceny rozpoczął się w dniu 12 czerwca 2018 r. , zatem powinien być już znany wynik notyfikacji.

Czy doczekamy się funkcjonującego systemu pomocy dla rolnika?