Jak podaje wiceminister Anna Gembicka, odpowiadając na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki, na dopłaty do nasion w 2020 roku przeznaczono taką samą kwotę, jak rok wcześniej.

„Niezależnie, od powyższego w 2020 r. jak i w roku poprzednim do rolników zostały skierowane różnorodne formy pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, które wyczerpały przysługujący Polsce 3 – letni limit pomocy de minimis w rolnictwie” – zauważyła wiceminister i dodała, że to z powodu braku limitu de minimis nie można podnieść dopłat do nasion: „Ze względu na wykorzystanie przysługującego Polsce limitu pomocy de minimis nie ma możliwości zwiększenia środków wypłacanych w ramach tego mechanizmu”.

Stawki dopłat zależą od tego, jaką kwotę przewidziano w budżecie państwa i jakie jest zapotrzebowanie, ale – jak zapewniła wiceminister – „Ministerstwo co roku podejmuje starania aby dostępne w danym roku środki umożliwiały określenie stawek dopłat na poziomie stanowiącym zachętę do zakupu materiału siewnego kategorii kwalifikowany”

W 2020 roku spadła liczba wniosków – rolnicy złożyli ich ok. 63 tys. W poprzednich latach rolnicy składali większą liczbę wniosków, odpowiednio: 2017 r. – 65,6 tys.; 2018 r. – 66,8 tys.; 2019 r. – 69,9 tys. – przyznała wiceminister. Jednak „Należy zauważyć, że stawki dopłat określone dla poszczególnych grup roślin stanowią duży udział w kosztach zakupu materiału siewnego” – oceniła.

W tym roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 weszło w życie 15 stycznia 2021 r. „Decyzje o przyznaniu dopłaty  będą wydawane w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia – zapowiedziała wiceminister. -  W następstwie przyznania dopłaty w formie decyzji administracyjnej, środki finansowe będą przekazywane na rachunki bankowe rolników”.

Czytaj też:

Są stawki dopłat do nasion

Nowy rok i nowy limit pomocy de minimis