Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło wówczas blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie.

11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy. W pierwszym tygodniu realizacji płatności z tego tytułu ARiMR przekazała na konta bankowe 78,67 tys. rolników 500 mln zł. Pomoc będzie wypłacana sukcesywnie w lipcu i sierpniu.

Maksymalna kwota środków przeznaczonych na realizację programu ma wynosić 3,5 mld zł, choć pula przeznaczona na ten cel oscylowała wokół kwoty 3,9 mld zł.

Jak pamiętamy, cała akcja dopłat do nawozów to pasmo ciągłych zwrotów w akcji. A to ogłoszono, że dopłaty będą, niedługo potem, że jednak ich nie będzie, bo Komisja Europejska się nie zgadza.  Nie minął dzień a znowu dowiedzieliśmy się, że KE jak najbardziej się zgadza, tylko trzeba poprawić proponowane przez Polskę przepisy... 

Potem znowu siwych włosów na rolniczych głowach przybyło, jak przyszło do "rozkminiania", jak udokumentować i wyliczyć, jakiej wysokości dopłaty do nawozów się należą.

Na koniec jeszcze wielu rolników zaskoczyła informacja, że jednak data stempla pocztowego przy wysłaniu wniosku o dopłaty pocztą - w tym przypadku - nie liczy się. 

Niestety, jak się okazuje, to jeszcze nie koniec tematu dopłat do nawozów. KRIR alarmuje, że nie wszyscy gospodarze taką pomoc dostaną, mimo że spełniają kryteria!

- W chwili zakupu nawozów nie było przepisów odnośnie wymagań co do dowodu ich zakupów, a wielu rolników otrzymało paragon nieimienny, przy czym firmy sprzedające nawozy wystawiły zaświadczenia dla rolników o dokonanym zakupie, zawierające nazwę nawozu, kwotę oraz nr paragonu. W wielu przypadkach paragon wraz z zaświadczeniem nie jest uznawany przez ARiMR - zwraca uwagę w piśmie do wicepremiera Henryka Kowalczyka KRIR.

- Naszym zdaniem należałoby uznać to jako imienny dokument księgowy o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujący zakup nawozów, o którym mowa w instrukcji wypełniania wniosku - uważa Zarząd KRIR.

Wobec powyższego, KRIR zwrócił się o pilną interpretację w przedstawionej sprawie dla ARiMR, aby nie wykluczać z pomocy rolników, którzy spełniają kryteria.