Znamy stawki tegorocznych dopłat i przyjęty do ich wyliczenia kurs euro.

Obszar zatwierdzony do przyznania jednolitej płatności obszarowej za 2021 rok wynosi 14 229 332,92 ha, maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za rok 2021 wynosi 1 535 543 tys. euro i zostaje pomniejszona o 33 601 tys. euro (do 1 501 942 tys. euro), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodego rolnika. Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2021 r. wyniesie 487,62 zł. To daje jpo w wysokości ok. 105,55 euro na ha.

Z kolei maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność za zazielenienie za rok 2021 wynosi 1 008 015 tys. euro, płatność za zazielenienie przyznaje się do powierzchni kwalifikującej się do jednolitej płatności obszarowej (tak właśnie określono uprawnionych w projekcie rozporządzenia określającego jej tegoroczną wysokość – jakby przypadała automatycznie, wyliczono też, że uprawnionych do jpo i zazielenienia jest 1,27 mln. rolników). Jak wyliczono, stawka płatności za zazielenienie za 2021 r. wyniesie 327,26 zł. Daje to 70,84 euro na ha.

Do tej kwoty dopłat na ha większość rolników doliczy jeszcze 184,54 zł płatności dodatkowej (równowartość 39,95 euro) – maksymalna kwota, która może zostać przeznaczona na płatność dodatkową za 2021 r. wynosi 278 884 000 euro (1 288 360 415 zł). W projekcie rozporządzenia określającego wysokość tej płatności nie podano, ile ha zgłoszono do niej w tym roku, podano tylko, że otrzyma ją ok. 851,6 tys. rolników.

Jak z tego wynika, tytułem jpo i zazielenienia wszyscy rolnicy otrzymają za 2021 rok na ha ok. 814,88 zł – czyli równowartość 176,39 euro, większość doda do tego 184,54 zł płatności dodatkowej, czyli osiągnie 999,42 zł na ha – równowartość 216,34 euro.

Stawki te wynikają z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1135 z dnia 9 lipca 2021 r. ustalającego na rok 2021 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.

 Wzrost czy spadek dopłat?

W ubiegłym roku jpo wynosiła 483,79 zł/ha, za zazielenienie płacono 323,85 zł/ha – razem 807,64 zł/ha, a płatność redystrybucyjna wynosiła 182,02 zł/ha, co razem dawało 989,66 zł.

Po zastosowaniu tegorocznego kursu euro (4.6197 zł) daje to 214 euro na ha, a dla samej jpo i zazielenienia – 174,83 euro na ha.

Przy przyjęciu kursu ubiegłorocznego (4.5462 zł) w ubiegłym roku tytułem jpo i z zazielenienia było na ha 177,65 euro, a sama jpo równała się 106,42 euro na ha.

W euro na ha mamy więc w tym roku dopłaty niższe niż ubiegłoroczne.

A w złotówkach? W tym roku z tych podstawowych płatności rolnik może otrzymać ok. 7 zł lub przy otrzymywaniu płatności dodatkowej 10 zł na ha więcej.

Jak ma się to do inflacji i stawki euro?

W ubiegłym roku euro do dopłat było po 4.5462 zł, w tym kosztuje 4.6197 zł, czyli 0,0735 zł więcej.

Czy ta różnica w kursie uwzględnia inflację? Trzeba wątpić.

Realnie i w euro wysokość podstawowych dopłat więc spadła, choć – jak podaje MRiRW – przeznaczono na nie o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.

Dla porównania: na jpo (w tys. euro) Francja ma 3 025 957, Niemcy - 2 881 039, Hiszpania - 2 791 396, Włochy - 2 074 792.

Czy powoli wchodzimy w WPR 2023-2027? Na jpo w Polsce od 2023 roku ma być ok. 1 604 234 tys. euro rocznie. Oznaczałoby to jpo równe 117 euro na ha – na zazielenienie trzeba będzie spełnić dodatkowe wymogi  z ekoschematów.