Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi powróciła do kwestii ODR-ów.

W maju powołała podkomisję nadzwyczajną do spraw poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Podkomisja powołała biegłego w celu poinformowania o rozwiązaniach przyjmowanych w innych krajach, zebrała też opinie o projekcie.

Teraz KRiRW rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej.

Projekt przewiduje podległość ODR-ów zarządowi województwa, tak jak w innych jednostkach podległych samorządowi. Zaproponowano zmiany w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Zmieniono też zasady sprawozdawczości.

Najdalej idącą zmianą jest jednak ta dotycząca finansów.

- Ta ustawa daje możliwość dofinansowania ODR-ów, mówimy to dokładniej o dotacji podmiotowej z budżetów samorządu terytorialnego – mówiła przewodnicząca podkomisji poseł Anna Nemś. – Te zmiany nie są zmianami, które są daleko idące – podsumowała i podkreśliła, że wprawdzie ustawa nie wprowadza wielkich zmian, ale to punkt wyjścia do dalszej dyskusji o tym, jak ma wyglądać doradztwo.

Zdaniem posła Krzysztofa Ardanowskiego przekazanie ODR-ów w gestię samorządów wojewódzkich było wielkim błędem, który trzeba naprawić. Przedłożony projekt niczego nie rozwiązuje, poprzednia ustawa miała wprawdzie niezręczne sformułowania, ale nie było słychać, aby wynikły z tego jakiekolwiek komplikacje. Niepokojące jest zwłaszcza pomniejszenie roli sejmiku województwa, proponowane w nowelizacji.

- Przekazanie nadzoru nad ODR-em zarządowi województwa jest de facto upolitycznieniem, ponieważ oddaje nadzór nad ośrodkiem aktualnie kierującej województwem koalicji rządzącej – stwierdził poseł.

Uznał, że zmierza to do przejęcia majątku ODR-ów, a doradztwo powinno być w służbie państwa, a nie województwa:

- Doradztwo rolnicze wszędzie na świecie jest działaniem, za które odpowiada państwo, reprezentowane przez swój rząd, natomiast koncesjonowanie doradztwa rolniczego może mieć miejsce na rzecz organizacji rolniczych, firm prywatnych, uniwersytetów stanowych - jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, różnych innych form pośrednich, natomiast odpowiedzialności za doradztwo nigdzie na świecie nie ponoszą władze regionalne, tylko państwo reprezentowane przez rząd.

Poseł Maliszewski jako przedstawiciel projektodawców przypomniał, że kontynuowanie prac na temat doradztwa zapowiedziano. Ten projekt miał za zadanie tylko usunąć błędy w poprzedniej ustawie.

Rząd przedstawił opinię popierającą projekt, jako "cywilizujący ustawę z 2009 roku".

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji.