Poseł  Andrzej Gawron chciał wiedzieć, „jakie działania są podejmowane w tej sprawie – redukcji dzików, bioasekuracji”. Poseł Grzegorz Lorek dociekał, czy resort rolnictwa rozważa wprowadzenie podobnej procedury na granicach naszego kraju, jak zrobiono to w Danii – tj. „dezynfekcji ciężarówek na granicy swojego kraju. Każde zabrudzone obornikiem auto skutkuje niewpuszczeniem całego transportu na obszar Danii.”

Odpowiadając na te pytania Szymon Giżyński, wiceminister i pełnomocnik rządu do walki z ASF, podkreślił, że już za kilkadziesiąt godzin nastąpi przełom w walce z ASF. Stanie się to wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. - - W czym ona przynosi przełom? – pytał wiceminister i odpowiadał: - W tym, że opisuje i stwarza nowe instytucje, czyli nowe możliwości, w postaci odstrzału dzików wykonanego na konkretnym obszarze, z nakazu wydanego przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, w drodze rozporządzenia, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych.

Wiceminister tak tłumaczył, jakie działania będą prowadzone – i jak:

- Wprowadza taką instytucję, jaka do tej pory nie była usankcjonowana, z takim zadaniem jak udział w polowaniach i odstrzale sanitarnym. W jednej wersji i przy jednym zadaniu może być sformowane doraźne zgrupowanie zadaniowe, bo tak to się prawnie nazywa, z posiadających uprawnienia do wykonywania polowania policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej lub, w innym wariancie, z żołnierzy. Udostępniane jest to pozwolenie wojewodzie, na jego wniosek, przez odpowiedniego ministra – albo ministra spraw wewnętrznych i administracji, albo ministra obrony narodowej. Tutaj się decyduje, że nakaz odstrzału sanitarnego jest to rozporządzenie wojewody. Specjalnie mówię o takich konkretach, bo ilustrują one po prostu przełom, inne, znakomite, większe możliwości. Rozporządzenie wojewody jest wydawane na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii. On musi tę decyzję umotywować co do konieczności takiego rozporządzenia, w tym ustalenia obszaru objętego odstrzałem, liczby dzików i innych parametrów takiego odstrzału, takiej redukcji. Jest też zalecenie, żeby tego typu decyzja, uruchomienie już procedur administracyjnych, była poprzedzona dyskusją na posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, który, jak państwo wiedzą, podlega wojewodzie. I wtedy wniosek wojewody, o czym już mówiłem przed chwilą, jest kierowany do odpowiedniego ministra – obrony narodowej bądź spraw wewnętrznych i administracji. Są oczywiście określone sposoby funkcjonowania zgrupowań zadaniowych. W przypadku gdy one są wieloformacyjne, czyli składają się z funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, dowodzi oficer wskazany przez dowódcę na poziomie sobie właściwym, czyli obszaru, za który konkretny dowódca, konkretna jednostka organizacyjna Policji biorą odpowiedzialność. W przypadku wojska jest to oficer wskazany przez odpowiedniego dowódcę właściwego dla miejsca działania.

Odnosząc się do działań na granicy, wiceminister zapewnił:

- Jest tak, że mamy konkretne możliwości na takich granicach, które są granicami rzeczywistymi. Tam są wszędzie maty – na granicach z Rosją, Ukrainą, Białorusią. W porozumieniu z KAS, z Krajową Administracją Skarbową, pod naszym właściwym naciskiem na służby weterynaryjne… Domagamy się bardzo skutecznego kontrolowania przewożenia żywności, nazwijmy to, przetworzonej domowymi sposobami. I jest to bardzo skuteczne. Na pewno też ilustruje problem. Tylko w ubiegłym roku i tylko w odniesieniu do województwa podkarpackiego na tych granicach, zresztą obciążonych przejazdami w obie strony, zarekwirowano aż 38 t takich próbek przetworów i innej tego typu konfekcji żywnościowej, która może potencjalnie zawierać, nieść takie niebezpieczeństwa.

Wiceminister, dopytywany o ocenę polskich działań w walce z ASF przez EFSA, Komisję Europejską i przez rządy poszczególnych państw, których problem ASF-u dotyczy, podkreślił powszechne zadowolenie ze skutecznych metod walki z chorobą, podejmowanych w Polsce i szanse, jakie daje nowa ustawa.