- Zakładam, że w przyszłości już nie dojdzie do kolejnej zmiany terminu wprowadzenia w życie tych zmian - powiedział podczas sejmowej debaty wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Dodał, że wykonawca oprogramowania powinien zostać wybrany jeszcze w grudniu, zaś system będzie gotowy najprawdopodobniej do maja przyszłego roku.

W maju tego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którą będzie można m.in. składać drogą elektroniczną wnioski o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonać wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd. Prezydent podpisał nowelizację na początku sierpnia, miała ona wejść w życie od początku grudnia tego roku.

Dotrzymanie określonego wówczas terminu okazało się jednak nierealne. W związku z odwołaniami złożonymi do Krajowej Izby Odwoławczej przedłużeniu uległa procedura przetargowa dotycząca przygotowania odpowiedniego systemu informatycznego. - W grudniu 2012 r. były złożone oferty i rozpoczęto postępowanie przetargowe. Do przetargu przystąpiło sześć znaczących firm, bez pardonu każda decyzja jest zaskarżana - mówił Kozdroń, tłumacząc wydłużające się procedury.

Projekt zmieniający termin wejścia w życie przepisów formalnie przygotowali posłowie PO. Jego poparcie zapowiedziały wszystkie kluby poselskie, choć posłowie opozycji krytykowali zbyt optymistyczne wyznaczenie tego terminu w ustawie z maja. - Nie pozostaje nic innego, jak poprzeć tę nowelizację, choć pozostaje niesmak, dlaczego przez rok nie uporano się z wdrożeniem ustawy w życie - mówił Stanisław Piotrowicz (PiS). Sejm nad projektem będzie głosował w piątek.

Przeglądarka ksiąg wieczystych działa w internecie od czerwca 2010 r. pod adresem http://ekw.ms.gov.pl; można na nią również trafić z odnośnika na głównej stronie resortu. Dostęp do ksiąg jest powszechny. Dotychczas odbywał się na podstawie przepisów wykonawczych; teraz ma uregulować to ustawa. Aby sprawdzić w internecie konkretną księgę, trzeba znać jej numer.

Majowa nowela dała niektórym instytucjom podstawy prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów, np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy, prokuratura, notariusze i komornicy, którzy mieli już możliwość takiego wglądu w ramach testów pilotażowych.

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych tworzona jest od blisko 10 lat. Na początku lipca minister sprawiedliwości Marek Biernacki informował, że z końcem roku w całej Polsce pracę kończą ośrodki migracji ksiąg wieczystych. Ich pracownicy zajmowali się przenoszeniem informacji zawartych w papierowych księgach wieczystych do systemu informatycznego