Folaron powiedziała, że do 23 marca złożone zostaną wnioski dotyczące scaleń planowanych w Białej Wielkiej w gminie Lelów - o powierzchni ponad 1300 ha - oraz w Witkowicach i Chorzenicach w gminie Kłomnice (ponad 823 ha).

Chęć łączenia gruntów wyrazili także mieszkańcy miejscowości Widzów i Widzówek w gminie Kruszyna. Zainteresowanych przeprowadzeniem postępowań scaleniowych na tym terenie jest ponad 70 proc. właścicieli gospodarstw rolnych. Przeprowadzenia scalenia gruntów chcieliby też rolnicy wsi Lubojna w gminie Mykanów i Nakło w gminie Lelów, a także wsi Lubojenka w gminie Mykanów.

W związku z dużym zainteresowaniem scaleniami gruntów lokalne władze w tym roku wystąpią o przyznanie pomocy na ten cel w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z przepisami postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Procedurą obejmuje się grunty położone w kilku wsiach bądź ich częściach.

Celem scalania gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.