PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Dwa lata rozmawiają o zazielenieniu - oto zasady wymogów

Dwa lata rozmawiają o zazielenieniu - oto zasady wymogów

Pierwszy projekt wprowadzający zazielenienie do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej był przedstawiony przez Komisję Europejską dwa lata temu. Cele są trudne do wyznaczenia, a Polska zawsze opowiadała się przeciw ich wprowadzeniu. Zazielenienia jednak nie unikniemy.Około 200 wymogów dla rolników jest do spełnienia w cross-compliance. Gdy rozmowy na szczeblu UE się rozpoczynały, polski resort rolnictwa chciał zazielenienia w cross-compliance (zasadach wzajemnej zgodności), a był przeciwny nowym wymogom środowiskowo-klimatycznym powiązanym z płatnościami do gruntów rolnych. - Takie rozwiązanie wydawało nam się dobre, ale mamy jednak zazielenienie - powiedziała Katarzyna Pawlikowska z Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa, podczas konferencji „Wielofunkcyjność rolniczego krajobrazu", którą zorganizowała ELO (European Landowners Organization), wspomagająca Komisję Europejską we wdrażaniu nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej.

Do końca czerwca - można było usłyszeć na wspomnianej konferencji - dowiemy się jakie zazielenienie będzie obowiązywało rolników w kolejnych 7 latach. Obowiązywać będzie od 1 stycznie 2015 r. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej zakłada między innymi zrównoważony rozwój, a ten ma pogodzić produkcję rolną ze środowiskiem i klimatem. Powszechny charakter płatności bezpośrednich (w Polsce objętych jest nimi 1,4 mln osób i ok. 14 mln ha użytków rolnych) ma gwarantować duży efekt środowiskowy, jeśli rolnikom narzucone zostaną dodatkowe wymogi środowiskowe. Poza tym otrzymanie dopłat do gruntów w pełnej wysokości będzie uzależnione od zazielenienia.

Przywódcy państw UE uzgodnili na lutowym szczycie w Brukseli, że 30 procent koperty finansowej na dopłaty do ziemi będzie powiązane z wymogami środowiskowo-klimatycznymi. Obowiązkowe będą trzy praktyki zazielenienia: dywersyfikacja upraw, utrzymanie TUZ oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) na gruntach rolnych lub obowiązkowe będą praktyki równoważne do wyżej wymienionych praktyk o których będzie decydował kraj członkowski UE, a chodzi o programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne lub mechanizmy certyfikacji środowiskowej. Praktyki równoważne mają przynosić korzyści dla klimatu i środowiska takie same jak płodozmian, utrzymywanie TUZ i obszarów EFA. O praktykach równoważnych zaczął mówić Parlament Europejski, odnosząc się w ten sposób do ustaleń szefów państw członkowskich UE. - Jednakże PE nie uwzględnia wprowadzenia praktyk równoważnych do zazielenienia - powiedziała Pawlikowska.

Poza tym płatnością zieloną byłyby automatycznie objęte gospodarstwa ekologiczne oraz rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach objętych Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) pod warunkiem, że realizowaliby zielone praktyki zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz wspomnianej RDW.

Ustalenia Rady Europy mówią, że 10 ha to próg zwalniający gospodarstwo z realizacji dywersyfikacji upraw i wskazują na dwustopniowy system realizacji praktyk: gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów ornych prowadziłyby 2 różne uprawy na tych gruntach, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych; z kolei gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów ornych musiałyby mieć minimum 3 uprawy, z czego uprawa główna nie może pokrywać więcej niż 75 proc. ziemi, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą pokrywać więcej niż 95 proc. gruntów ornych. Górnych pułapów upraw nie stosowali by tylko ci rolnicy, którzy uprawialiby trawy lub inne pasze zielone.

Rada uznała, że wyłączone z obowiązku dywersyfikacji upraw będą gospodarstwa:

 • w których ponad 75 proc. kwalifikujących się gruntów ornych to użytki zielone lub uprawy rosnące pod wodą przez znaczną część roku lub przez znaczną część cyklu uprawy,
 • w których rolnik co roku wymienia ponad 50 proc. całości swoich gruntów ornych z innymi rolnikami, pod warunkiem, że udowodni, że każda działka jego gruntu ornego jest przeznaczona pod inną uprawę w porównaniu z poprzednim rokiem kalendarzowym,
 • usytuowane na północ od 62 równoleżnika lub wybrane obszary sąsiednie, w tych gospodarstwach, w których grunt orny przekracza 10 ha, powinny być przynajmniej dwie uprawy na gruntach ornych, a żadna z upraw nie może przekraczać 75 proc. gruntów ornych za wyjątkiem, kiedy uprawa główna to trawa lub inne pasze zielone,
 • w których ponad 75 proc. kwalifikowanych gruntów rolnych objętych jest programami rolnośrodowiskowymi i rolnośrodowiskowo-klimatycznymi równoważnymi do zazielenienia,
 • w których ponaf 75 proc. gruntu ornego w gospodarstwie jest w całości wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielonych, odłogowany, w całości pod uprawami strączkowymi lub ich połączenie.
- Stanowisko Parlamentu Europejskiego w zakresie dywersyfikacji upraw jest zbieżne ze stanowiskiem Rady, z tą tylko różnicą, że uprawa główna w gospodarstwach posiadających od 10 do 30 ha gruntów ornych nie powinna zajmować więcej niż 80 proc. gruntów ornych - informuje Katarzyna Pawlikowska.

Niepodzielną rolę w zazielenieniu będą odgrywały trwałe użytki zielone (TUZ). Rokiem referencyjnym dla nowej siedmioletniej perspektywy będzie 2014. Rolnicy będą mogli przekształcać maksymalnie 5 proc. TUZ. Państwo członkowskie Wspólnoty będzie mogło ustanawiać ten wymóg na poziomie regionalnym, jeśli współczynnik udziału TUZ do całkowitej powierzchni użytków rolnych w 2012 r. nie zmniejszył się lub zmniejszył się o mniej niż 5 proc. Agencja płatnicza będzie śledziła zmiany wielkości wspomnianego współczynnika. Oznacza to, że jeżeli rolnicy zaorzą TUZ bez wymaganej zgody, a współczynnik TUZ do ogólnej ilości gruntów zmniejszy się o ponad 7 proc., to wspomniani producenci będą musieli przywrócić TUZ.

Parlament w zasadzie zgadza się z propozycjami Rady odnośnie TUZ, domaga się jednak, żeby został wprowadzony całkowity zakaz przekształcania gleb bogatych w węgiel, gleb podmokłych i półnaturalnych użytków zielonych.

Najwięcej emocji budzi wprowadzenie obszarów proekologicznych, w tym również śródpolnych zadrzewień i przeznaczaniu obszarów uprawnych pod zielone pasy. Szefowie państw UE uzgodnili, że jeśli powierzchnia kwalifikowanych gruntów rolnych w gospodarstwie z wyłączeniem TUZ obejmuje ponad 15 ha, to rolnik powinien przeznaczyć 5 proc. ziemi na obszary proekologiczne (EFA) już od stycznia 2014 r. Jeśli Komisja Europejska uzna, że wspomniane 5 proc. to za mało i nie dają one dobrych efektów, to będzie można obszary EFA podnieść w każdym gospodarstwie do 7 proc. począwszy od 2018 r.

Za obszary EFA państwo członkowskie UE może uznać:

 • obszary ugorowane,
 • elementy krajobrazu, włączając elementy położone na obszarze przylegającym do działki kwalifikowanej,
 • strefy buforowe bez nawożenia i pestycydów, włączając strefy buforowe pod TUZ, na których może być prowadzony wypas i koszenie,
 • międzyplony lub pokrywę zieloną (wg współczynnika ważenia),
 • uprawy wiążące azot,
 • obszary pod zagajnikami o krótkiej rotacji,
 • systemy rolno-leśne,
 • pasy działki przylegające do krawędzi lasu,
 • obszary zalesione zgodnie z PROW,
 • uprawy trwałe z obsadą więcej niż 20 drzew, ale nie przekraczającą 250 szt./ha,
 • uprawy trwałe na stokach o nachyleniu 10 proc. lub więcej,
 • obszary objęte praktykami równoważnymi do zazielenienia.

Spod obowiązku wyłączeń ziemi pod EFA, rządy będą mogły wyjąć te gospodarstwa, które co najmniej na 75 proc. gruntów mają użytki zielone, uprawiają trawy lub pasze zielone, odłogują grunty lub uprawiają strączkowe. Wymóg EFA będą mogli realizować grupy rolników wspólnie (maksymalnie 10 rolników), jeśli ich gospodarstwa będą znajdowały się w bliskim sąsiedztwie a obszary EFA będą przylegały do siebie z wyłączeniem TUZ. Kraje członkowskie będą mogły stosować tzw. współczynniki ważenia powierzchni EFA. I tak np. żywopłoty i obrzeża lasów będą mogły zastępować obszary proekologiczne.
To co ustaliła Rada Europy mogą zmienić europosłowie. Parlament uważa, że w pierwszym roku pod EFA rolnicy powinni wyłączać 3 proc. gruntów kwalifikowanych, od 2016 r. 5 proc., a od 2018 - 7 proc., w zależności od raportu Komisji Europejskiej. PE uważa, że wyłączenia powinny dotyczyć gospodarstw już od 10 ha.

Skoro będzie zazielenienie a z nim wymogi, to nie może zabraknąć kar za brak ich realizacji przez rolników - uważa Komisja Europejska. Żąda ona dotkliwej kary, europosłowie uważają, że nie powinna ona przekraczać kwoty płatności przeznaczonej na zazielenienie. KE chce żeby kara o 25 proc. wykraczała poza wysokość płatności, co oznacza, że rolnicy za niezrealizowanie wymogów dopłacą z własnej kieszeni.

Jak zaznaczono na wstępie, więcej o tym, które zasady zazielenienia wejdą w życie dowiemy się w czerwcu. Ma wtedy zostać zawarte porozumienia pomiędzy Radą UE, Parlamentem i Komisją. Potem przyjdzie czas na opracowywanie aktów krajowych, a potem na realizację zadań przez rolników. Cały pakiet zazielenienia wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 r., co do tego jest zgoda w Unii Europejskiej.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)

 • CEP 2013-05-22 18:35:56
  JASIU....Jeżeli tak ważny dla ciebie jest los owadów to oddawaj na poprawę ich życia 5 proc. swoich dochodów .Łatwo być obrońcą przyrody z czyjejś kieszeni . Bobry zalewają łąki ,dziki ryją kukurydzę sarny niszczą rzepak są straty odszkodowań brak . Przeżyję .Ale zabierać ziemię uprawną na zazielenienie to idiotyzm . PRECZ Z ZIELONYMI
 • Jasiu 2013-05-22 11:42:20
  Nareszcie ktoś pomyślał że przyroda ma być szanowana nie tylko w parkach narodowych i rezerwatach.Niech nikt Mi nie wmawia że współczesne monokulturowe ,zmechanizowane i zchemizowane rolnictwo jest dobre dla środowiska i człowieka.Jeżeli strasznie spadły stany liczbowe owadów i małych ptaków i ssaków to chyba jest coś na rzeczy z tym Zazielenieniem?
 • z 2013-05-21 18:46:53
  NO TAK MAM 100% PSZENNO- BURACZANEJ ZIEMI, CZY TE ODŁOGOWANE HEKTARY SAMI WYBIORĄ......ja nie potrafię. W tym miejscu mam pytanie, czy zwolnią mnie wtedy z dodatkowej składki KRUS, przecież praktycznie nie mam tego areału, nie mam z tego dochodu tylko nakłady, a podatek gruntowy przy dużej bonitacji razy prawie dwa ..., 10 ha zazielenienie zamiast pszenicy ....przy głodzie na kuli ziemskiej......bogaci IDIOCI
 • A. Krzak 2013-05-21 07:54:20
  Rozgonić to całe tałatajstwo. Za co biorą pieniądze z naszych podatków? Chyba tylko po to by upadlać ludzi?
 • mieciuch 2013-05-19 00:21:00
  Ara nie odpuszczę, łąki zawczasu zaorzę.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.253.192
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.