Zastrzeżenia, jakie zgłosiła NIK wobec nieopłacalnego i daremnego wynajmu pomieszczeń przez ANR a potem KOWR na ul. Inflanckiej w Warszawie są znane od lat.

NIK powtórzyła je w końcu ubiegłego roku, a kontrolę zakończyła ostatniego dnia stycznia 2021 roku.

Więcej:

NIK o niegospodarności w KOWR

Jak podawano po tej kontroli, izba złożyła:

- zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw niegospodarności oraz działania na szkodę interesu publicznego, tj. czynów z art. 296 Kodeksu karnego;

- zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- zlecenia organom kontroli skarbowej przeprowadzenie kontroli doraźnej w związku z poniesieniem kosztów na adaptację pomieszczeń przy ul. Inflanckiej 4 przed wydaniem nieruchomości będącej przedmiotem najmu.

Co wynikło z tych zawiadomień?

Jak informuje NIK, złożyła:

„- dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w dniach 14 i 15 lipca 2021 r.). Pismem z dnia 17 grudnia 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadomiła o wszczęciu śledztwa (sygn. akt 3041-3.Ds.22.2021) obejmującego czyny wskazane w obu tych zawiadomieniach;

- jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (w dniu 30 czerwca 2021 r.). Postanowieniem nr 1 z dnia 6 września 2021 r. (sygn. akt BDF3.4860.36.2021) Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W dniu 12 października 2021 r. zaskarżono to postanowienie zażaleniem do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.”

To wszystko, co dziś wiadomo w NIK o tych sprawach.

Trzeba przypomnieć, że na nieprawidłowości NIK wskazywała już podczas kontroli zakończonej w listopadzie 2019 r. – wówczas podawano też, że po nieopłacalnej umowie najmu lokali na Karolkowej popełniano następne błędy: w 2016 r. ANR wynajęła inny lokal na siedzibę swojego mazowieckiego oddziału, zamiast wykorzystać puste biura dostępne na Inflanckiej.

W 2020 roku nastąpiło kolejne działanie z tej serii: KOWR wynajęła nowy lokal dla podległego sobie Elewarru, tłumacząc wówczas: „umowa wynajmu zawarta przez Elewarr ma charakter umowy długoterminowej. Natomiast umowa wynajmu pomieszczeń, z których korzysta KOWR jest w trakcie wygaszania. Dlatego przeprowadzka Elewarru do pomieszczeń wynajmowanych przez KOWR nie miałaby uzasadnienia ekonomicznego i organizacyjnego.”

Więcej: KOWR płaci za wynajęte puste lokale, a Elewarr wynajmuje kolejne

Elewarr rok później przekazano z KOWR do MAP. Czy więc tamta przeprowadzka rzeczywiście miała „uzasadnienie ekonomiczne i organizacyjne” i okaże się „długoterminowa”?

Trzeba wątpić – i czekać teraz na ustalenia prokuratury co do gospodarowania lokalami przez KOWR.