Zgodnie z projektem przygotowanego rozporządzenia, kontrole realizacji praktyki dywersyfikacji miałyby odbywać się od 1 czerwca do 31 lipca (a nie od 15 maja do 15 lipca, jak w obecnym rozporządzeniu).

Jak podano w uzasadnieniu, zmianę pozytywnie zaopiniował IUNG w Puławach, „który stwierdził, że przesunięcie okresu kontroli dywersyfikacji upraw nie stwarza zagrożeń dla prawidłowego przeprowadzania tej czynności, gdyż w panujących w Polsce warunkach siedliskowych w okresie od 1 czerwca do 31 lipca dominująca część upraw jest jeszcze na polach, a w sporadycznych przypadkach na działkach przygotowywanych pod wysiew roślin następczych można określić rodzaj deklarowanej uprawy”.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca.

Dywersyfikacja upraw to element wynikający z płatności za zazielenienie, czyli praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Do jej stosowania zobowiązanych jest 17 proc. rolników (ok. 230 tys.) ubiegających się o płatności. Gospodarstwa o wielkości ponad 10 ha gruntów ornych muszą prowadzić co najmniej 2 uprawy, przy czym główna nie może zajmować więcej niż 75 proc., a większe niż 30 ha – 3 uprawy, przy czym główna nie może zajmować więcej niż 75 proc., a dwie łącznie więcej niż 95 proc. gruntów. Za odrębną uprawę uznaje się:

- rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw;

- formy ozime i jare, nawet jeżeli należą do tego samego rodzaju;

- gatunek z rodzin kapustowatych, psiankowatych i dyniowatych;

- pszenicę orkisz Triticum spelta;

- trawę lub inne pastewne rośliny zielone.