- Dział specjalny będzie funkcjonował jako dział specjalny plus opłata od gospodarstwa rolnego, a więc mamy dwa tytuły, czyli rozwiązanie w identycznym ujęciu jak rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej. Każdy tytuł traktujemy jako zobowiązanie do opłacenia składki – wyjaśniał wiceminister Szulc.

Jak podkreślił wiceminister, taka sytuacja dotyczy jednak niewielu rolników:

- Spośród 10 tys., prawie 11 tys. gospodarstw prowadzących działy specjalne gospodarki rolnej znakomita większość, bo prawie 80 proc., dokładnie 8346 gospodarstw, to są gospodarstwa, które mieszczą się w pierwszym przedziale areałowym, czyli od 0 do 6 hektarów przeliczeniowych, z wyłączeniem domowników, ponieważ za domowników będzie opłacana składka tylko i wyłącznie od hektara przeliczeniowego. W znakomitej większości ten obowiązek nie będzie dotyczył osób prowadzących działy specjalne gospodarki rolnej.