Zgodnie z przepisami, rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, a prowadzi działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu i chce nadal podlegać temu ubezpieczeniu, musi do 31 maja każdego roku składać w KRUS oświadczenie albo zaświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła tzw. rocznej kwoty granicznej.

Takiego oświadczenia albo zaświadczenia nie składa osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej (np. zawiesiła ją) oraz nie współpracowała przy jej prowadzeniu.

Kwota graniczna co roku się zmienia. Aktualną wysokość podaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu. Właśnie opublikowano najnowsze, gdzie podano, że roczna kwota graniczna za rok 2021 wynosi 3 604 zł.

Dla porównania, w 2019 r. było to 3 454 zł, a w 2020 r. 3 540 zł.

Podana kwota graniczna będzie podstawą do weryfikacji w 2022 r. dalszej możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i domowników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności.

Jeśli rolnik lub domownik spóźni się ze złożeniem oświadczenia lub przekroczy kwotę graniczną i nadal będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (lub współpracować przy prowadzeniu takiej działalności), to zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS i z tego tytułu będzie dla niego obowiązkowe ubezpieczenie w ZUS.