Chcą od dawna. Jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu powstał pierwszy projekt zmierzający do stworzenia możliwości prowadzenia w siedlisku działalności gospodarczej.

Więcej:

Jeszcze nie teraz wolnoć Tomku w swoim siedlisku

Wtedy jednak propozycji sprzeciwiał się rząd. Teraz powrót do koncepcji sprzed lat podobno przebiega w uzgodnieniu z posłami PiS.

KRiRW ma się zająć projektem 28 września.

Jeśli tym razem się powiedzie jego wprowadzenie w życie, rolnicy od stycznia zyskają możliwość podejmowania lub rozwijania przez siebie, domowników i swoich małżonków działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klas I-III, przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego, poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Warunkiem ma być wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów tylko pod jednym budynkiem objętym zabudową zagrodową, a powierzchnia wyłączona nie może przekroczyć 30 proc. gruntu, na którym posadowiony jest wyłączany budynek. Działalność rolnicza ma pozostawać podstawową działalnością w gospodarstwie rolnym.

O rozpoczęciu działalności nierolniczej należałoby powiadomić starostę, a niedopełnienie tego obowiązku groziłoby karą pieniężną od 5 do 30 tys. zł.