W tej sprawie organizacja wystosowała właśnie pismo do Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych popiera postulaty Instytutu Ochrony Roślin-PIB i wnioski przekazane Panu Ministrowi przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych po 61 sesji naukowej IOR-PIB mające na celu ułatwienie produkcji roślinnej w kraju - informuje Mariusz Olejnik, p.o. Prezesa Federacji.

Jak zaznacza, naukowcy podczas sesji naukowej przedstawili najnowsze osiągnięcia nauki, które będą pomocne w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw.

- Uważamy, że zwiększanie areału użytków rolnych do upraw ekologicznych, a także doradztwo w tym zakresie wymaga większego finansowania ze środków WPR na lata 2021- 2027. Konieczna jest także zachęta finansowa do stosowania biologicznych środków ochrony roślin by upowszechniać rolnictwo zrównoważone w Polsce wzorem innych krajów UE. Rolnik ponosi dużo większe koszty na zakup preparatów biologicznych oraz wprowadzenie zmodyfikowanego systemu produkcji - podkreśla Prezes Olejnik. 

- Należałoby ponadto stworzyć ewidencję makroorganizmów na podstawie dobrowolnych zgłoszeń rejestrowych i wprowadzić prostszy sposób rejestracji/ certyfikacji makroorganizmów wykorzystywanych w ochronie biologicznej. Dla bardziej efektywnego wykorzystania w rolnictwie adiuwanty w Polsce powinny podlegać uproszczonej rejestracji. Dodatkowego wsparcia z WPR będzie naszym zdaniem wymagało upowszechnienie wiedzy wśród doradców, rolników i ogrodników i z zakresu metod biologicznych, ochrony roślin w produkcji ekologicznej, stosowania adiuwantów i wykorzystania odmian tolerancyjnych na agrofagi - dodaje Mariusz Olejnik.

- W związku z powyższym uważamy, że resort rolnictwa powinien pochylić się nad tymi istotnymi dla branży rolnej postulatami i podjąć szybkie działania interwencyjne w wyżej wymienionych kwestiach - apeluje Prezes FZPDiWR.