W ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR udostępniona będzie możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego. Elektroniczne deklaracje dla podatku akcyzowego będą miały postać dokumentów XML, specyfikacje XML będą udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów.

Przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym  podpisem kwalifikowanym, jednakże podatnicy/rolnicy mogą korzystać z certyfikatów elektronicznego podpisu kwalifikowanego wykorzystywanych do podpisywania innych dokumentów (nie ma konieczności posiadania osobnego certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier). Celem wprowadzanej funkcjonalności jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom składania deklaracji, bez konieczności wizyty w urzędzie celnym bądź na poczcie.

Nadal pozostaje możliwość składania deklaracji w formie papierowej, dla tych podatników, którzy chcą się rozliczać tak jak dotychczas.

Od 1 października 2011 r., (począwszy od rozliczenia za miesiąc wrzesień 2011 r.) będzie można składać przez Internet  deklaracje: AKC4/AKC-zo wraz załącznikami: AKC4/A, AKC4/B, AKC4/C, AKC4/D, AKC4/E, AKC4/F, AKC4/H, AKC4/I, AKC4/J, AKC4/K, a także POG5 wraz z za łącznikami: POG/A, POG/C i POG/D.

Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy otrzymują możliwość elektronicznego składania kolejnych deklaracji (począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r.):

1. deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej AKC-EN,
2. deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA,
3. informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym: alkoholu etylowym (INF-A), winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich (INF-B), piwie (INF-C), paliwach silnikowych z wyłączeniem gazu (INF-D), wyrobach tytoniowych (INF-F), paliwach opałowych (INF-I), o gazie (INF-J) oraz o olejach smarowych i pozostałych olejach (INF-K),
4. deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika AKC-P,
5. informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1),
6. informacji w sprawie opłaty paliwowej,
7. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.